Hobbyhøns øst for Sorø er ramt af fugleinfluenza

Endnu en hobbybesætning er ramt af fugleinfluenza og bliver søndag aflivet af dyrlæger fra Fødevarestyrelsen. Alt fjerkræ i området er underlagt restriktioner.

Pressemeddelelse, Publiceret: 16. januar 2022

​En hobbybesætning med 18 høns i Søbjerg Huse øst for Sorø er smittet med fugleinfluenza. Det viser prøver, som Statens Seruminstitut har analyseret, efter at flere høns fredag er fundet døde. Besætningen er konstateret smittet med den smitsomme og meget dødelige H5N1, og Fødevarestyrelsen afliver søndag de resterende dyr for at stoppe yderligere spredning af sygdommen. 

Udbruddet er det er femte siden nytårsaftensdag, og det andet, som på få uger har ramt et privat hobbyhold.

‘Som følge af et højt smittetryk blandt de vilde fugle har alle hønse- og fugleejere haft pligt til at holde dyrene inde eller overdækket siden november sidste år. De mange udbrud viser, hvor vigtigt det er, at hønse- og fugleejere holder deres dyr under tag, og skifter til rent fodtøj og overtøj, når de går ind til fuglene’, siger kontorchef Jakob Munkhøj, Fødevarestyrelsen. 

Kravet om overdækket fuglehold gælder indhegninger over 40 kvadratmeter. Mindre hønsegårde er undtaget fra kravet om overdækning. Fødevarestyrelsen anbefaler dog, at alle fugle bliver holdt i en indhegning, som er overdækket med fast tag, net eller tråd, og at dyrene altid får foder under tag, så vilde fugle ikke kan komme i nærheden af foder og drikkevand.

Fødevarestyrelsen anbefaler endvidere god hygiejne og skifte af fodtøj inden besøg i hønsegården.

Restriktionszoner øst for Sorø

Som følge af smitteudbruddet øst for Sorø har Fødevarestyrelsen natten til søndag oprettet en 3- kilometers beskyttelseszone og en 10-kilometers overvågningszone rundt om den smittede besætning ved Søbjerg Huse. I overvågningszonen er det bl.a. forbudt at sælge og flytte æg, høns og andre fugle, medmindre man får en særlig tilladelse fra Fødevarestyrelsen. I begge zoner skal ejere af høns og andre fugle desuden registrere deres fugle på landbrugsindberetning.dk. Fødevarestyrelsen forventer tidligst at kunne ophæve restriktionerne 30 dage efter, at aflivning og desinfektion af hønsegården er afsluttet.

Hvis du ser høj dødelighed eller problemer med vejrtrækningen hos dine fugle, kan det være et tegn på fugleinfluenza, og du skal i så fald kontakte en dyrlæge.

Seneste udbrud

Hobbyhold med 18 høns ved Søbjerg Huse, Sorø kommune. 15. januar 2022

Hønsebesætning med 100.000 æglæggende dyr i Stoholm, Viborg kommune. 7. januar 2022

Kalkunbesætning med 60.000 dyr ved Ruds Vedby, Sorø kommune. 3. januar 2022

Kalkunbesætning med 36.000 dyr ved Stokkemarke, Lollands kommune. 1. januar 2022

Hobbybesætning med 42 høns, ænder og gæs, Skaverup, Vordingborg kommune. 31. december 2021

Links:

Bekendtgørelse og kort med rest riktionszoner 

Se om du bor i en zone 

Se regler, der gælder i zonerne 

Hvad skal du gøre med dit fjerkræ under en ​fugleinfluenzaepidemi 

Yderligere oplysninger: 

Journalister kan kontakte Fødevarestyrelsens pressetelefon på 22 84 48 34. ​

AI Sorø Søbjerg Huse.PNG

​​

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Medlemsmøde i Låsby

Der afholdes medlemsmøde i Låsby forsamlingshus, Nørregade 2 ,8670 Låsby lørdag den 29 januar 2022 kl.10

Dagens program:

Fra kl. 10,00 til 10,30 bliver der serveret formiddagskaffe med rundstykker.

Fra kl. 10,30 til 12,30 her får vi besøg af Rohte Nielsen som fortæller om sin 25 dages telttur gennem 5 Afrikanske lande en tur på alt 5750 kilometer. Rothe overnattede i 8 forskellige nationalparker, og flere steder direkte hos dyrene. Der vil blive vist billeder fra turen, både af natur dyr og fugle.

fra kl.12,45 – 13,30 Er der frokost, hvor der bliver serveret 2 stykker godt smørrebrød.

Kl. 13,30 – 15,30 Her får vi besøg af Torsten Østergaard. En snak om fodring af vores fugle. Er der ting som fuglene lever af i naturen , som kan inspirer os.

Mødet er ikke kun for foreningens medlemmer, så hvis du har en eller flere fuglevenner med interesse for australske parakitter er du velkommen til at tage dem med.

Der er tilmelding til mødet grundet indkøb, bla.af smørrebrød. Tilmelding skal ske på mail til henningpedersen23@gmail.com eller direkte til Henning Pedersen på telefon 21971998 senest den 25 Januar.

L.A.P vil være vært ved kaffe og rundstykker samt en øl eller vand til frokost, men der vil blive opkrævet betaling for smørrebrød.

Vel mødt Bestyrelsen

Udgivet i LAP medlemsmøder | Skriv en kommentar

Høns hos Midtjysk ægproducent ramt af fugleinfluenza

En besætning ved Stoholm i Midtjylland med 100.000 æglæggende høner er ramt af fugleinfluenza. Fødevarestyrelsen og Beredskabsstyrelsen går i gang med at aflive hønsene i weekenden.

Pressemeddelelse, Publiceret: 7. januar 2022Ændret 7. januar 2022

​​​​​Omkring 100.000 høns hos en ægproducent ved Stoholm i Midtjylland skal aflives fordi, besætningen er ramt af fugleinfluenza. De seneste dage er mere end 500 høns fra besætningen døde, og fredag viste prøver fra Statens Serum Institut, at dyrene var smittet med fugleinfluenzatypen H5N8. Af hensyn til dyrevelfærden, og for at begrænse smitterisikoen, går Fødevarestyrelsen og Beredskabsstyrelsen i weekenden i gang med at aflive de mange høns.

Dermed er det tredje gang, alene i år, at myndighederne må rykke ud til en professionel farm for at aflive fjerkræ. Kort efter nytår blev 30.000 dyr på en kalkunfarm på Lolland aflivet og i går torsdag blev 60.000 kalkuner på en farm ved Ruds Vedby aflivet.

‘Det ser desværre ud til, at fugleinfluenzaen har godt fat i år, så derfor vil jeg gerne gentage vores vigtige budskab om, at både hobbyavlere og professionelle skal tage truslen om smitte fra de vilde fugle meget alvorligt, og forsøge at skærme deres dyr mod smitte, så grundigt som overhovedet muligt. Det handler dels om ikke at få smittet sine egne dyr, dels om at holde smittetrykket nede, så vi får begrænset risikoen for smittespredning mellem farmene’, siger kontorchef i Fødevarestyrelsen Jakob Munkhøj.

Fjerkræejere har pligt til at forebygge smitte

Siden november har alle hønse- og fugleejere haft pligt til at holde fjerkræ inde eller overdækket, for at hindre smitte fra vilde fugle. Mindre hønsegårde og fuglehold er undtaget fra kravet om overdækning, hvis indhegningen er 40 kvadratmeter eller mindre.

Fødevarestyrelsen anbefaler dog, at man overdækker hønsegården med fast tag, net eller tråd, og at dyrene altid får foder under tag, så vilde fugle ikke kan komme til hverken foder eller drikkevand.

Fødevarestyrelsen anbefaler endvidere at man skifter fodtøj man går ind i hønsegården.

Hvis du får mistanke om fugleinfluenza i dine dyr, det kan fx. være høj dødelighed og symptomer på luftvejsproblemer, skal du kontakte en dyrlæge.

Restriktionszoner ved Stoholm
Som følge af smitteudbruddet i besætningen har Fødevarestyrelsen i dag oprettet en 3- kilometers beskyttelseszone og en 10-kilometers overvågningszone rundt om den smittede besætning ved Stoholm. I overvågningszonen er det bl.a. forbudt at sælge og flytte æg, høns og andre fugle, medmindre man får en særlig tilladelse fra Fødevarestyrelsen. I begge zoner skal ejere af høns og andre fugle desuden registrere deres fugle på landbrugsindberetning.dk. Fødevarestyrelsen forventer tidligst at kunne ophæve restriktionerne 30 dage efter, at aflivning og desinfektion af ejendommen er afsluttet.

Se bekendtgørelse og kort med restriktionszone

Se om du bor i en zone 

Se reglerne, der gælder i zonerne 

Hvad skal du gøre med dit fjerkræ under en fugleinfluenzaepidemi

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Stor kalkunbesætning på Sjælland ramt af fugleinfluenza

For anden gang i år er en stor kalkunbesætning ramt af smitsom fugleinfluenza. Fødevarestyrelsen og Beredskabsstyrelsen forventer at gå i gang med at aflive de 60.000 dyr på besætningen i morgen.

Pressemeddelelse, Publiceret: 3. januar 2022

Knap hundrede kalkuner i en kalkunfarm med 60.000 kalkuner ved Ruds Vedby nær Sorø er de seneste dage døde efter smitte med fugleinfluenza. Fuglene er døde af den dødelige og meget smitsomme H5N1. Derfor skal hele besætningen nu aflives.

“I dag påbegyndte vi aflivningen af mere end 30.000 dyr på en kalkunfarm på Lolland, og tirsdag morgen rykker vi ud igen, for at aflive 60.000 dyr nær Sorø. Af hensyn til dyrevelfærden og for at mindske risikoen for smittespredning. Med allerede to udbrud i år og tilsammen syv udbrud siden november, er der ikke tvivl om at både hobbyavlere og professionelle skal tage truslen om smitte fra de vilde fugle meget alvorligt og gøre, hvad de kan for at begrænse risikoen for smittespredning”, siger dyrlæge og kontorchef i Fødevarestyrelsen, Charlotte Vilstrup.

Fjerkræejere har pligt til at forebygge smitte

Siden november har alle hønse- og fugleejere haft pligt til at holde fjerkræ inde eller overdækket for at hindre smitte fra vilde fugle. Mindre hønsegårde og fuglehold er undtaget fra kravet om overdækning, hvis indhegningen er 40 kvadratmeter eller mindre. Fødevarestyrelsen anbefaler dog, at man overdækker hønsegården med fast tag, net eller tråd, og at dyrene altid får foder under tag, så vilde fugle ikke kan komme til hverken foder eller drikkevand.

Fødevarestyrelsen anbefaler endvidere skifte af fodtøj inden besøg i hønsegården.

Hvis du får mistanke om fugleinfluenza i dine dyr, det kan fx. være høj dødelighed og luftvejssymptomer, skal du kontakte en dyrlæge.

Restriktionszoner ved Ruds Vedby
Som følge af smitteudbruddet i kalkunfarmen har Fødevarestyrelsen allerede mandag oprettet en 10-kilometers restriktionszone rundt om den smittede kalkunfarm ved Ruds Vedby. I restriktionszonen er det bl.a. forbudt at sælge og flytte æg, høns og andre fugle, medmindre man får en særlig tilladelse fra Fødevarestyrelsen. I en 3-kilometers beskyttelseszone skal ejere af høns og andre fugle desuden registrere deres fugle på landbrugsindberetning.dk. Fødevarestyrelsen forventer tidligst at kunne ophæve restriktionerne 30 dage efter, at aflivning og desinfektion af ejendommen er afsluttet.

Opgaven med at aflive og køre de mange tusinde kalkuner til destruktion forventes påbegyndt tirsdag og kommer til at tage flere dage. Arbejdet bliver udført i et samarbejde mellem Fødevarestyrelsen og Beredskabsstyrelsen. Når opgaven er afsluttet, bliver hele ejendommen rengjort og desinficeret, inden den igen kan blive fyldt med kalkuner.


Se bekendtgørelse og kort med restriktionszoner 

Se om du bor i en zone 

Se reglerne, der gælder i zonerne 

Hvad skal du gøre med dit fjerkræ under en fugleinfluenzaepidemi

Yderligere oplysninger:

Journalister kan kontakte Fødevarestyrelsens pressetelefon på 22 84 48 34.

​​

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Fugleinfluenza på midtjysk fuglefarm

En besætning med fasaner og ænder ved Tjele i Viborg kommune er ramt af fugleinfluenza. Fødevarestyrelsen går tirsdag i gang med at aflive dyrene.

Pressemeddelelse, Publiceret: 20. december 2021

​Et stort antal døde fasaner og gråænder førte lørdag til, at Fødevarestyrelsen tog prøver fra en besætning med omkring 6.000 fugle ved Tjele i Viborg Kommune, og sendte dem til analyse hos Statens Serum Institut. Prøveresultaterne viste sent søndag, at besætningen er smittet med højpatogen fugleinfluenza. Det betyder, at Fødevarestyrelsen og Beredskabsstyrelsen tirsdag rykker ud for at aflive hele besætningen. Det sker for at forhindre yderligere smittespredning.

‘Det er nu fjerde udbrud i Danmarks siden november, men desværre ikke helt uventet, fordi vi tidligere har fundet fugleinfluenza både i naturen, i professionelle besætninger og hos et par hobbyavlere. Så sygdommen er derude, og betyder, at alle, der har med fjerkræ at gøre, skal gøre, hvad de kan, for ikke at slæbe smitte ind til deres dyr’, siger Charlotte Vilstrup, kontorchef i Fødevarestyrelsen.

Fødevarestyrelsen har oprettet en 3-kilometers beskyttelseszone og en 10-kilometers restriktionszone rundt om den smittede besætning ved Tjele. Inden for zonerne er det bl.a. forbudt at sælge og flytte æg, høns og andre fugle, med mindre man får en særlig tilladelse fra Fødevarestyrelsen. Ejerne af fjerkræ inden for zonerne skal holde dyrene isoleret og beskyttet mod kontakt til andre dyr, herunder vilde fugle. Alle fjerkræejere i 3 km-zonen skal desuden registrere deres fugle på landbrugsindberetning.dk.

Der er siden september fundet fugleinfluenza i vilde fugle i mange lande i Europa, herunder i Danmark. I begyndelsen af november indførte Fødevarestyrelsen et landsdækkende krav om, at fjerkræ og andre fugle fangenskab skal lukkes inde eller overdækkes.

Ejere af fjerkræbesætninger og andre fugle i fangenskab, hvor indhegningen er 40 kvadratmeter eller derunder, er undtaget fra kravet om overdækning, men dyrene skal holdes indhegnet. Fødevarestyrelsen anbefaler, at man alligevel sikrer sig, at vilde fugle ikke kan komme ind i indhegningerne for at beskytte sine dyr mod smitte.

Du kan være med til at mindske risikoen for smitte yderligere ved at overdække hønsegården med fast tag, net eller tråd. Fødevarestyrelsen anbefaler endvidere, at du skifter fodtøj, inden du går ind i hønsegården.

Husk, at du altid skal fodre dine fugle under tag, så vilde fugle ikke kan komme til hverken dyrenes foder eller drikkevand.

Hvis du får mistanke om fugleinfluenza i dine dyr, det kan fx. være høj dødelighed og luftvejssymptomer, skal du kontakte en dyrlæge.

Se bekendtgørelse og kort med restriktionszoner 

Se om du bor i en zone

Se reglerne, der gælder i zonerne 

Hvad skal du gøre med dit fjerkræ under en fugleinfluenzaepidemi

Yderligere oplysninger


Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Glædelig jul og et godt nytår

Vi håber at 2022 bliver et år, hvor vi kan afholde vores medlemsmøde den 29 januar og få tilladelse til afholde vores kåringsskue den 4-6 marts, begge dele afholdes i Låsby forsamlingshus.

Bestyrelsen ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår, samt tak for det gamle.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Danmark igen fri for fugleinfluenza

Efter en måned uden udbrud af fugleinfluenza, har den danske produktion af høns, gæs og kalkuner igen status som fri for den frygtede fjerkræsygdom.

Pressemeddelelse, Publiceret: 10. august 2021

Danmark har netop generhvervet sin status i den internationale dyresundhedsorganisation OIE, som et land uden fugleinfluenza. Det sker fordi der i en måned ikke har været udbrud af fugleinfluenza i danske fjerkræbesætninger.

Tilbage i efteråret blev dansk fjerkræproduktion ramt af det, der skulle vise sig at være det største udbrud af fugleinfluenza nogensinde. Senest fandt Fødevarestyrelsen i begyndelsen af juli fugleinfluenza i en besætning ved Sønderborg med knap 40.000 høns. I alt er 16 besætninger blevet ramt siden november, og knap 200.000 fjerkræ er blevet aflivet.

‘Det er både økonomisk og dyrevelfærdsmæssigt tungt, når sygdommen slår ned i en fjerkræbesætning. Dyrene lider indtil de bliver aflivet, og eksporten til flere lande uden for EU lukker med kort varsel. Derfor er det overordentlig glædeligt, at Danmark nu igen kan erklæres fri for fugleinfluenza’, forklarer sektionsleder og dyrlæge i Fødevarestyrelsen, Signe Balslev.

Hun understreger, at faren for, at fugleinfluenzaen igen rammer Danmark, langt fra er overstået. ‘Vi nærmer os efterårets fugletræk, og dermed igen en øget risiko. Derfor opfordrer Fødevarestyrelsen fortsat alle ejere af besætninger med fugle og fjerkræ til at have særligt fokus på undgå at bringe smitte med ind til deres dyr. Det betyder bl.a., at man skal sørge for at al fodring og vanding af fjerkræ sker indendørs eller under fast tag, for at forhindre, at vilde fugle kommer i kontakt med foder og vand’, forklarer Signe Balslev.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Volieretur/sommermøde i L.A.P. Lørdag den 28 August 2021 i Vestjylland.

Vi skal besøge 6 opdrætter i henholdsvis Lem, Bækmarksbro, Holstebro og Lemvig og slutter dagen med grill og hyggelig samvær, se programmet i medlemsbladet. Vi håber rigtig mange har mulighed for at deltage.

Deltager du/i ved grill og hyggelig samvær så husk tilmelding til Per Kirkeby på tlf. 61749793

Per Andersen

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Fugle fra fuglehold i Skive ramt af papegøjesyge

Fødevarestyrelsen har fundet papegøjesyge i fugle fra et større fuglehold på Iglsøvej 98, 7800 Skive. Fødevarestyrelsen vil meget gerne høre fra kunder, der har købt eller solgt fugle i fugleholdet efter 1. marts.

Pressemeddelelse, Publiceret: 2. juli 2021

Samtlige fugle hos Kristian Jensen, Iglsøvej 98, 7800 Skive er sat i karantæne af Fødevarestyrelsen efter fund af ornitose, også kaldet papegøjesyge, i prøver fra fugle i fugleholdet.

Det sker for at begrænse smitterisikoen til andre fugle og til mennesker. Der må derfor ikke sælges fugle fra fugleholdet, før Fødevarestyrelsen har erklæret det fri for ornitose. 

De første udbrud af ornitose i fugleholdet kan være sket for flere måneder siden. Derfor opfordrer Fødevarestyrelsen kunder, der har købt eller solgt fugle til fugleholdet efter 1. marts 2021, til at kontakte Fødevarestyrelsen. Fugle, der kan være smittet med papegøjesyge, skal i karantæne og testes af myndighederne.

Fødevarestyrelsen anbefaler, at du flytter fugle, som er købt på ovennævnte adresse til et rum, hvor der ikke opholder sig mennesker. Undgå kontakt med strøelse og fuglenes afføring og brug ansigtsmaske og handsker, når du håndterer buret. 

Ornitose kan smitte både fugle og mennesker. Fugle kan få forskellige former for betændelse, nedsat ædelyst, flåd fra næsebor og øjne samt diarré og nogle fugle dør. Mennesker får oftest influenzalignende symptomer som feber, muskelsmerter og hovedpine, men det kan udvikle sig til alvorlig lunge-betændelse.

Har du en fugl købt fra ovennævnte adresse, og får du symptomer på papegøjesyge, bør du kontakte din læge. Det er ikke muligt at vaccinere hverken dyr eller mennesker mod ornitose, men sygdommen kan som oftest behandles med antibiotika.

Af hensyn til opsporing af smitte blandt fugle er både private og forretningsdrivende forpligtet til at notere dato, fulde navn og adresse på køber og sælger ved alle handler. 

Har du mistanke om udbrud af papegøjesyge i dine fugle, kan du skrive til Fødevarestyrelsen på email@fvst.dk eller ringe på telefon 72 27 69 00 alle hverdage fra kl 9 til 16. Herefter vil du blive kontaktet af en dyrlæge.

Læs mere om papegøjesygr på Fødevarestyrelsens hjemmeside Læs mere om, hvordan du beskytter dig mod papegøjesyge på Fødevarestyrelsens hjemmeside

Læs mere om smitte med papegøjesyge Statens Serum Instituts hjemmeside 

Fakta om papegøjesyge:

Ornitose skyldes smitte med bakterien Chlamydophila psittaci og ses primært hos fugle. Sygdommen har historisk været konstateret især i papegøjer og papegøjelignende fugle, deraf betegnelsen papegøjesyge. Sygdommen konstateres nu lige så hyppigt hos andre fugle som f.eks. ænder og duer. Sygdommen forekommer over hele verden, og i Danmark ses tilfælde hvert år både hos fugle og mennesker.

Yderligere oplysninger

Fødevarestyrelsens pressetelefon 22 84 48 34

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar


Fugle fra dyrehandel i Thy ramt af papegøjesyge

Fødevarestyrelsen har fundet papegøjesyge i fugle fra Bedsted Dyrehandel i Thy. Dyrehandlen har leveret fugle til en dyrehandel nord for København, som også er ramt af papegøjesyge. Fødevarestyrelsen vil meget gerne høre fra kunder, der har købt eller solgt fugle i butikken efter 1. marts.

Pressemeddelelse, Publiceret: 8. juni 2021

​Samtlige fugle hos Bedsted Dyrehandel, Vestervigvej 32, 7755 Bedsted i Thy er sat i karantæne af Fødevarestyrelsen efter fund af ornitose, også kaldet papegøjesyge, i prøver fra fugle i butikken. Dyrehandelen har i starten af april solgt fugle til Bonnie Dyrecenter i Kgs. Lyngby, hvor der siden er fundet smitte med papegøjesyge hos fuglene.

Bedsted Dyrehandel er nu sat i karantæne for at begrænse smitterisikoen til andre fugle og mennesker. Butikken må ikke sælge fugle, før den er erklæret fri for ornitose. 

De første udbrud af ornitose i Bedsted Dyrehandel kan være sket for flere måneder siden. Derfor opfordrer Fødevarestyrelsen kunder, der har købt eller solgt fugle til butikken efter 1. marts, til at kontakte Fødevarestyrelsen. Fugle, der kan være smittet med papegøjesyge, skal i karantæne og testes af myndighederne. 

Fødevarestyrelsen anbefaler, at du flytter fugle, som er købt efter 1. marts hos Bedsted Dyrehandel, til et rum, hvor der ikke opholder sig mennesker. Undgå kontakt med strøelse og fuglenes afføring og brug ansigtsmaske og handsker, når du håndterer buret.

Ornitose kan smitte både fugle og mennesker. Fugle kan få forskellige former for betændelse, nedsat ædelyst, flåd fra næsebor og øjne samt diarré, og nogle fugle dør. Mennesker får oftest influenzalignende symptomer som feber, muskelsmerter og hovedpine, men kan udvikle sig til alvorlig lungebetændelse. Får du symptomer på papegøjesyge, bør du kontakte din læge. Det er ikke muligt at vaccinere hverken dyr eller mennesker mod ornitose, men sygdommen kan i de fleste tilfælde behandles med antibiotika.

Af hensyn til opsporing af smitte blandt fugle er både private og forretningsdrivende forpligtet til at notere dato, fulde navn og adresse på køber og sælger ved alle handler.

Har du mistanke om udbrud af papegøjesyge i dine fugle, kan du skrive til Fødevarestyrelsen på email@fvst.dk eller ringe på telefon 72 27 69 00 på hverdage fra kl 9 til 16 (fredag 9-15). Herefter vil du blive kontaktet af en dyrlæge.

Læs om papegøjesyge hos fugle HER 

Læs om, hvordan du beskytter dig mod papegøjesyge HER 

Læs om papegøjesyge hos mennesker på Statens Serum Instituts hjemmeside HER 

Fakta om papegøjesyge

Ornitose skyldes smitte med bakterien Chlamydophila psittaci og ses primært hos fugle. Sygdommen har historisk været konstateret især i papegøjer og papegøjelignende fugle, deraf betegnelsen papegøjesyge. Sygdommen konstateres nu lige så hyppigt hos andre fugle som f.eks. ænder og duer. Sygdommen forekommer over hele verden, og i Danmark ses tilfælde hvert år både hos fugle og mennesker.

Yderligere oplysninger

Journalister kan kontakte Fødevarestyrelsens pressevagt på 22 84 48 

Mangefarvet Parakit

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar