Velkommen til L.A.P.’s hjemmeside!

LAP’s hjemmeside.                                          Rosella Parakit

Kig ofte forbi  og se hvad der sker i LAP!

Udgivet i Hjemmesiden | Skriv en kommentar

Fødevarestyrelsen advarer: Høj risiko for fugleinfluenza

Fortsat stigning af fugleinfluenza i Europa, får Fødevarestyrelsen til at skrue op for trusselsvurderingen. Fra den 23. november skal høns og andet fjerkræ som hovedregel holdes inde.

Pressemeddelelse, Publiceret: 22. november 2022Ændret 23. november 2022

​​​​For anden gang i denne måned skruer Fødevarestyrelsen op for trusselsvurderingen af fugleinfluenza, og hæver nu vurderingen ​​fra middel til høj. Ændringen kommer fordi myndighederne i EU’s medlemslande i første halvdel af november har fundet højpatogen fugleinfluenza i mere end 70 besætninger og mere end 120 vilde i Europa.

Den meget smitsomme fugleinfluenza kan give meget alvorlige symptomer hos fugle, blandt andet, diarré, øjenbetændelse, problemer med vejrtrækning og en høj dødelighed. Kun i sjældne til​​​​​fælde kan sygdommen smitte til mennesker, der har tæt kontakt til smittet fjerkræ.

‘Alene i år har der været otte tilfælde af fugleinfluenza i besætninger i Danmark, senest i en hobbybesætning i Sønderjylland og på en større kalkunbesætning på Vestsjælland. Når vi dertil lægger, de seneste mange fund i vilde fugle i Europa, vurderer vi, at der er høj risiko for, at smitten hurtigt kan sprede sig til både besætningerne og blandt de vilde fugle. Af hensyn til dyrevelfærden og eksporten, indfører vi derfor nu en række skærpede krav til både hobbyavlere og professionelle fjerkræfolk’, forklarer kontorchef i Fødevarestyrelsen Camilla Brasch Andersen.

At risikoen for fugleinfluenza nu er høj, betyder at fugle og fjerkræ fra og med den 23. november skal holdes under tag og bag hegn, og dermed ikke kan være ude i det fri. Kravet gælder de fleste fuglehold både hobbyhøns i baghaven og store professionelle farme, da det afhænger af hvad hensigten med fuglene er. Dyrskuer og udstillinger er også forbudt fra den 23. november.​

Enkelte​​​​​​​​ undtagelser​

Hønsegårde, som er mindre end 40 kvadratmeter og alle mindre farme, hvor kun ejerne selv spiser alle deres æg og alt kød fra deres fjerkræ, og varerne således ikke forlader matriklen, er u​​ndtaget fra kravet om indelukning. Det gælder også for mindre farme med prydfugle fx påfugle og papegøjer.

Læs om reglerne og undtagelserne for kravene om indelukning/overdækning her

Husk din an​meldepligt ved mistanke om fugleinfluenza

Du har pligt til at ko​​ntakte en dyrlæge, hvis dine dyr får symptomer på fugleinfluenza. Det kan f.eks. være øget dødelighed, ophørt æglægning, luftvejslidelser, øjenbetændelse og diarré.

Hvad enten man har hobbyfjerkræ eller er professionel fjerkræavler bør man at skifte fodtøj, inden m​an går ind i sin hønsegård eller anden fjerkræbesætning. Så undgår man at slæbe klatter fra vilde fugle med ind. Finder du en død fugl i naturen, som du tror kan være død af fugleinfluenza, kan du melde fundet til Fødevarestyrelsen på app´en ‘Fugleinfluenza Tip’.​

Udgivet i fugleinfluenza | Skriv en kommentar

Fugleinfluenza i sjællandsk kalkunbesætning

En kalkunbesætning ved Lundby i Slagelse Kommune er ramt af fugleinfluenza. Fødevarestyrelsen afliver alle kalkuner i besætningen torsdag.

Pressemeddelelse, Publiceret: 9. november 2022Ændret 9. november 2022

​​​​​​​​Et stort antal døde kalkuner i en kalkunbesætning ved Lundby førte i går til, at Fødevarestyrelsen tog prøver fra dyrene og sendte dem til analyse hos Statens Serum Institut. Prøveresultaterne har vist, at besætningen er smittet med fugleinfluenza. Det betyder, at Fødevarestyrelsen og Beredskabsstyrelsen torsdag rykker ud for at aflive de cirka 34.000 dyr i besætningen. Det sker af hensyn til dyrenes velfærd og for at forhindre yderligere smittespredning.

‘I slutningen af sidste måned havde vi et tilfælde af fugleinfluenza i en hobbybesætning på Als, og nu har vi så netop konstateret sygdommen hos en professionel avler. Udbruddene er desværre ikke helt uventede. Det seneste udbrud kommer bare en dag efter, at vi hævede vores trusselsvurdering for sygdommen fra lav til middel, bl.a. fordi de store fugletræk nu er i gang, og sygdommen breder sig i landene omkring os’, forklarer veterinærchef Mette Kirkeskov Sie fra Fødevarestyrelsen.

Fødevarestyrelsen har oprettet en 3-kilometers beskyttelseszone og en 10-kilometers overvågningszone rundt om den smittede besætning. Inden for zonerne er det bl.a. forbudt at sælge og flytte æg, høns og andre fugle, med mindre man får en særlig dispensation fra Fødevarestyrelsen. Ejerne af fjerkræ inden for zonerne skal holde dyrene isoleret og beskyttet mod kontakt til andre dyr, herunder vilde fugle. Alle fjerkræejere i 3 km-zonen skal desuden registrere deres fugle på landbrugsindberetning.dk.


Der er siden august konstateret fugleinfluenza i tæt ved 150 europæiske besætninger og i mere end 500 vilde fugle i Europa, blandt andet i Tyskland, Holland og Danmark.  

Udbruddet ved Lundby er det første i en professionel besætning siden efteråret satte ind. Som konsekvens af det aktuelle udbrud forventer Fødevarestyrelsen, at flere lande uden for EU lukker for import af både danske æg og fjerkræ.

Gode råd
Finder du en død fugl i naturen, som du tror kan være død af fugleinfluenza, kan du melde fundet til Fødevarestyrelsen på app´en ‘Fugleinfluenza Tip’. Det hjælper Fødevarestyrelsen med at få overblik over hvor udbredt sygdommen er. 

Har du fjerkræ opfordrer Fødevarestyrelsen til at du:

  • holder dine fjerkræ bag hegn og under tag eller overdækning

  • fodrer dine fjerkræ under tag og

  • skifter fodtøj, inden du går ind til dine fjerkræ.


Se om du bor i en zone

Se reglerne, der gælder i zonerne 

Se bekendtgørelsen og kort med restriktionszoner 

AI_Udbrud_Kalkuner_Lundby_Slagelse_20221109_kort.png

3-kilometers beskyttelseszone og 10-kilometers overvågningszone

Rødbryster (splendi)
Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Større risiko for fugleinfluenza

Fødevarestyrelsen hæver trusselsniveauet for fugleinfluenza fra lav til middel

Pressemeddelelse, Publiceret: 8. november 2022

​​​Fødevarestyrelsen vurderer, at risikoen for, at fugleinfluenza igen rammer danske fjerkræbesætninger, er stigende. Derfor hæver myndighederne nu trusselsniveauet fra lav til middel.

Den ændrede trusselsvurdering kommer efter, at der de seneste uger er set en markant stigning af fugleinfluenza i fjerkræbesætninger i Europa, særligt i Tyskland, Holland og Frankrig. Alene siden august er der konstateret fugleinfluenza i tæt ved 150 europæiske besætninger og omkring 500 vilde fugle i Europa.

Også i Danmark har myndighederne fundet fuglinfluenza i vilde fugle de seneste uger, især på Sjælland. Endvidere blev en dansk hobbybesætning på Als i Sønderjylland ramt af sygdommen i slutningen af oktober, og 70 høns blev derfor aflivet.


‘Med de seneste mange fund i både naturen og i besætninger tæt på Danmark vurderer vi, at der er en stigende risiko for, at smitten kan ramme andre danske besætninger. Samtidig er efterårets fugletræk over Danmark så småt i gang, hvilket bidrager yderligere til at øge risikoen’, forklarer kontorchef i Fødevarestyrelsen, Camilla Brasch Andersen.

Den meget smitsomme sygdom har en høj dødelighed hos fjerkræ og går hårdt ud over dyrevelfærden. Dyrene får blandt andet diarré, øjenbetændelse og luftvejsproblemer. Sygdommen er en såkaldt anmeldepligtig sygdom. Det betyder, at besætningens dyrlæge skal kontakte Fødevarestyrelsen, hvis der er mistanke om, at fuglene har fugleinfluenza. Fødevarestyrelsen afliver dyrene på en smittet besætning. Det sker for at nedsætte risikoen for at smitten spredes til andre besætninger.

‘Den øgede risikobetyder, at det er uhyre vigtigt, at danske fjerkræejere gør alt, hvad de kan, for at sikre deres dyr mod smitte’, understreger Camilla Brasch Andersen, og minder om, at Danmark de seneste fugleinfluenza-sæsoner har været hårdt ramt. Alene i 2020/2021 blev ca. 190.000 høns, ænder, kalkuner mv. aflivet. I sæsonen 2021/2022 nåede tallet op på ca. 200.000.

Slår fugleinfluenzaen først ned i en dansk professionel besætning lukker mange lande uden for EU for deres import af danske æg, fjerkræ og fjerkrækød.

Endnu er myndighederne ikke rykket ud med skærpede krav til danske besætningsejere om f.eks. krav om indelukning af fjerkræ.

Men på baggrund af den øgede risiko anbefaler Fødevarestyrelsen, at alle fjerkræejere:

  • ​holder deres fjerkræ bag hegn og under tag eller overdækning

  • fodrer deres dyr under tag og

  • skifter fodtøj, inden de går ind til deres dyr.

Finder du en død fugl i naturen, kan du melde fundet til Fødevarestyrelsen på app´en ‘Fugleinfluenza Tip’. Så hjælper du myndighederne med at få et overblik over sygdommen.

Læs seneste trusselsvurdering for fugleinfluenza her

Læs om den aktuelle situation her

Bourkes Græsparakit
Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Opdatering.

Grundet opdatering har vores hjemmeside desværre ikke været tilgængelig nogle dage.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Hobbyhøns på Als ramt af fugleinfluenza

70 høns i en besætning på Sydals er ramt af fugleinfluenza. Fødevarestyrelsen afliver dyrene i dag.

Pressemeddelelse, Publiceret: 28. oktober 2022​En hobbybesætning med 30 høns og 40 kyllinger ved Tandslet på Sydals er ramt af den dødelige fugleinfluenza H5N1. Det viser analyseresultater fra Statens Serum Institut. Fødevarestyrelsen vil nu aflive samtlige dyr i besætningen og køre dem til destruktion.

 Sidst Danmark havde et udbrud af fuglinfluenza var tilbage i marts. Dermed har Danmark i et halvt år haft status som fugleinfluenzafri i den internationale dyresundhedsorganisation.

Det aktuelle udbrud rokker ikke ved Danmarks status som et land uden fugleinfluenza, fordi det er en mindre hobbybesætning, som er ramt. Fødevarestyrelsen forventer derfor heller ikke, at andre lande lukker for deres import af danske æg, fjerkræ og fjerkrækød fra Danmark.

 ’Men udbruddet er en anledning til lige at minde om, at fugleinfluenzaen er derude, og at man, uanset om man er hobbyavler eller professionel, skal være varsom, og tage sine forholdsregler’, siger kontorchef Camilla Brasch Andersen fra Fødevarestyrelsen, og understreger, at fugleinfluenza er både smertefuld og dødelig for fjerkræ – uanset om de lever i fangenskab eller i den fri natur. 

Zoner med særlige regler
 I Danmark betyder smitteudbruddet, at Fødevarestyrelsen nu har oprettet en 3-kilometers beskyttelseszone og en 10-kilometers overvågningszone rundt om den smittede besætning. I overvågningszonen er det bl.a. forbudt at sælge og flytte æg, høns og andre fugle, medmindre man får en særlig tilladelse fra Fødevarestyrelsen.

I begge zoner skal ejere af høns og andre fugle desuden registrere deres fugle på landbrugsindberetning.dk. Fødevarestyrelsen forventer tidligst at kunne ophæve restriktionerne i det ramte område 30 dage efter, at aflivning og desinfektion af hønsegården er afsluttet.

Hvis du ser høj dødelighed eller problemer med vejrtrækningen hos dine fugle, kan det være et tegn på fugleinfluenza, og du skal i så fald kontakte en dyrlæge.

Sådan undgår du smitte i din besætning
Fødevarestyrelsen anbefaler, at alle fugle bliver holdt i en indhegning, som er overdækket med fast tag, net eller tråd, og at dyrene altid får foder under tag, så vilde fugle ikke kan komme i nærheden af foder og drikkevand og dermed smitte besætningen.

Fødevarestyrelsen anbefaler endvidere god hygiejne og skifte af fodtøj inden besøg i hønsegården.

Flere facts fra Fødevarestyrelsen

Bekendtgørelse og kort med restriktionszoner 
Regler i zonerne ​​

Hvad skal du gøre med dit fjerkræ under en fugleinfluenzaepidemi

​Fødevarestyrelsen har oprettet restriktionszoner for fjerkræejere på den sydlige del af Als, som markeret på kortet:   

als.png


Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Fødevarestyrelsen advarer mod fugleinfluenza

Fugleinfluenza breder sig lige nu blandt fuglevildt i naturen. Så pas på, du ikke spreder fugleinfluenza til dine høns eller andet fjerkræ, advarer Fødevarestyrelsen.

Pressemeddelelse, Publiceret: 14. september 2022Ændret 14. september 2022

​​Fødevarestyrelsen har fundet fugleinfluenza blandt vilde fasaner ved både Herlufmagle og Ruds Vedby på Sjælland. Dermed er der risiko for, at jægere og andre, der har deres gang i naturen, slæber den alvorlige virus med hjem til enten deres egne eller andres fjerkræ. Hvis danske erhvervsbesætninger rammes skal dyr i tusindvis aflives af myndighederne. Til skade for både dyrevelfærd og samfundsøkonomien. Sygdommen er kun sjældent set hos mennesker.

Klar opfordring fra Fødevarestyrelsen

Netop på den del af Sjælland ligger flere store kalkunfarme. Her måtte Fødevarestyrelsen sammen med Beredskabsstyrelsen en af de første dage i januar 2022 rykke ud og aflive 60.000 kalkuner. Dyr i smittede besætninger aflives både for at forhindre smittespredning og for at undgå unødig lidelse. Samtidig lukker dansk eksport til lande uden for EU, når først Danmark erklærer fugleinfluenzaudbrud.

Opfordringen fra veterinær udviklingschef i Fødevarestyrelsen, Sten Mortensen er da også helt klar: ‘Alle, der har kontakt med både hobbyhøns og professionel fjerkræavl, skal tænke sig om, når de har været i naturen – enten på en gåtur, på jagt eller har håndteret fasaner til udsætning. Fordi der er stor risiko for, at de kan slæbe smitten med ind i hønsegården eller produktionshallen’. Sker det, kan udgifterne til myndighedernes aflivning af f.eks. høns, ænder og kalkuner, desinfektion af bygninger og tabet af eksportindtægter tælles i millioner af kroner.

Statens Serum Institut, der undersøger de døde fugle for Fødevarestyrelsen, kan se, at den virusstamme, der lige nu findes i de vilde fugle, bed sig fast hen over sommeren og ikke som vanligt forsvandt samtidig med fugletrækkene ud af landet i foråret. Dermed er der god grund til at følge Fødevarestyrelsens råd til at undgå fugleinfluenza:

  • Hold dit fjerkræ under tag eller overdækning f.eks. net eller tråd
  • Skift fodtøj inden du går ind i hønsegården
  • Giv dit fjerkræ foder og vand under tag, så vilde fugle ikke kan komme til det.

Tip Fødevarestyrelsen

Hvis du finder døde eller syge fugle i naturen, må du meget gerne tippe os om dit fund via app’en ‘FugleinfluenzaTip’, så vi kan følge udviklingen i sygdommen.

Vi er specielt interesseret i tip om:

·       Flere døde fasaner, ænder, gæs, svaner eller måger på ét sted.

·       Enkelte døde rovfugle og kragefugle.

Fødevarestyrelsen vurderer alle tip. Men vi tager ikke ud og henter alle døde fugle, f.eks. hvis vi allerede ved, at der er fugleinfluenza i et område.

Hvis du får mistanke om fugleinfluenza i dine dyr, det kan f.eks. være høj dødelighed og luftvejssymptomer, skal du kontakte en dyrlæge.

Sangparakitter
Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Volieretur i Midtjylland.

Volieretur i Midtjylland.

Lørdag d. 27. august var medlemmer på volieretur i det midtjyske. Turen startede ved Torben Christiansen i Hovborg, der arbejder meget med græsparakitter, især Rødbrystet og Rødskuldret. Herefter gik turen til Connie og Sten Nissen i Sdr. Omme, der arbejder med store og små Australske Parakitter, hvoraf mange er mutationer.Dagen sluttede ved Hanne og Poul Andersen i Hampen, hvor der udover Australske Parakitter, også blev arbejdet med Dværg Papegøjer og Spurve Papegøjer.Vejret viste sig fra den gode side, solskin hele dagen og ingen vind, så der var god mulighed for at sidde ude og hygge, inden aftensmaden var klar. Der var 25 tilmeldt til spisning, som blev holdt i Hanne og Pouls partytelt.Landsforeningen Australske Parakitter siger tak til dem der har haft besøg, og tak til dem der var med på turen, og var med til at gøre det til en god dag for alle.

Kan være et billede af 9 personer, folk, der står, træ og udendørs
Kan være et billede af træ og udendørs


Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

L.A.P har en udvidet PR-stand hos Nordvestjysk Fugleforening den 15 og 16 oktober 2022

L.A.P har indgået en aftale med Nordvestjysk fugleforenings
om at deltage med en P.R- stand, på deres årlige udstilling den 15 -16. oktober hos Boysen Biler , Hjaltesvej 4, 7500 Holstebro. Udstillingen, Lørdag er åben fra 14,00 til 17.30. Søndag fra kl.10,00 til 15,00 På Udstillingen bliver der vist et bredt udvalg af finker, græsparakitter, vagtler, duer, parakitter, papegøjer med mere . På udstillingen er der et cafeteria, tombola, samt besøg af forskellige gæsteudstiller. Vi håber at rigtig mange vil komme forbi en af dagene og se vores fantastiske fugle og evt. få en fuglesnak. Landsforeningen Australske Parakitter har hele tiden repræsentanter på udstillingen.

Stanly Parakit

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Volieretur for medlemmer i Midtjylland lørdag d. 27. august 2022.

Volieretur for medlemmer i Midtjylland lørdag d. 27. august 2022.
Vi tager rundt og besøger fuglefolk i det Midtjyske, og der er mulighed for at starte, hvor i har lyst eller
mulighed.
Dagen er for medlemmer af Landsforeningen Australske Parakitter, men der må også gerne tages en ”Fugleven” med, da vi altid er interesseret i at gøre opmærksom på vores forening, og det vi arbejder med.
Dagen slutter af ved Hanne og Poul Andersen, hvor LAP sørger for pølser og grillkød, salat, flutes, øl og sodavand, for et rimeligt beløb. Tilmelding til Grill er nødvendigt af hensyn til indkøb.
Det er vigtigt at overholde de oplyste klokkeslæt, da nogle af de besøgte også selv vil deltage på turen.
Ankomst; 13:00 Torben Christiansen, Baldersbækvej 20, 6682 Hovborg
Afgang; 13:45 Afstand; 27 Km. Køretid; 25 Min.
Ankomst; 14:10 Connie og Sten Nissen, Skovvej 52, 7260 Sdr. Omme
Afgang; 15:15 Afstand; 47 Km. Køretid; 45 Min.
Ankomst; 16:00 Hanne og Poul Andersen, Viborgvej 173, 7362 Hampen
Ingen afgangstid Her er der sat stort havetelt op, og der bliver tændt op i et par grill. Der er borde og stole, og vi sørger også for glas, bestik og tallerkner. Vi har håndsprit til almen brug.
Husk tilmelding til efterfølgende grill-hygge, til Poul på 40211373 / poul@phal.dk, senest 24/8.
Vi håber på godt vejr, så vi kan få en god og hyggelig dag sammen. Hvis der er spørgsmål eller nogen kører forkert i dagens løb, kan Poul Andersen træffes på mobil 4021 1373 På vegne af Landsforeningen Australske Parakitter; Poul Andersen

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar