Velkommen til L.A.P.’s hjemmeside!

LAP’s hjemmeside.                                          Rosella Parakit

Kig ofte forbi  og se hvad der sker i LAP!

Udgivet i Hjemmesiden | Skriv en kommentar

Volieretur for medlemmer i Midtjylland lørdag d. 27. august 2022.

Volieretur for medlemmer i Midtjylland lørdag d. 27. august 2022.
Vi tager rundt og besøger fuglefolk i det Midtjyske, og der er mulighed for at starte, hvor i har lyst eller
mulighed.
Dagen er for medlemmer af Landsforeningen Australske Parakitter, men der må også gerne tages en
”Fugleven” med, da vi altid er interesseret i at gøre opmærksom på vores forening, og det vi arbejder
med.
Dagen slutter af ved Hanne og Poul Andersen, hvor LAP sørger for pølser og grillkød, salat, flutes, øl og
sodavand, for et rimeligt beløb. Tilmelding til Grill er nødvendigt af hensyn til indkøb.
Det er vigtigt at overholde de oplyste klokkeslæt, da nogle af de besøgte også selv vil deltage på turen.
Ankomst; 13:00 Torben Christiansen, Baldersbækvej 20, 6682 Hovborg
Afgang; 13:45 Afstand; 27 Km. Køretid; 25 Min.
Ankomst; 14:10 Connie og Sten Nissen, Skovvej 50, 7260 Sdr. Omme
Afgang; 15:15 Afstand; 47 Km. Køretid; 45 Min.
Ankomst; 16:00 Hanne og Poul Andersen, Viborgvej 173, 7362 Hampen
Ingen afgangstid Her er der sat stort havetelt op, og der bliver tændt op i et par grill. Der er borde og
stole, og vi sørger også for glas, bestik og tallerkner. Vi har håndsprit til almen brug.
Husk tilmelding til efterfølgende grill-hygge, til Poul på 40211373 / poul@phal.dk, senest 24/8.
Vi håber på godt vejr, så vi kan få en god og hyggelig dag sammen. Hvis der er spørgsmål eller nogen kører forkert i dagens løb, kan Poul Andersen træffes på mobil 4021 1373 På vegne af Landsforeningen Australske Parakitter; Poul Andersen

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Fra onsdag den 4 maj må hønsene igen komme ud i det fri

Risikoen for fugleinfluenza er nu så lav, at Fødevarestyrelsen ophæver krav om at gæs, høns, ænder og kalkuner skal være lukket inde eller under tag

Pressemeddelelse, Publiceret: 3. maj 2022Ændret 3. maj 2022

​Fra onsdag 4. maj fjerner Fødevarestyrelsen kravet til professionelle fjerkræavlere om, at deres fugle skal være enten lukket inde eller under tag eller fuglenet. Også de mange hobbyhønseavlere kan nu igen lukke deres høns ud i haven.

Samtidigt er det fra onsdag også tilladt at tage til fjerkræudstillinger med høns og andet fjerkræ.

Dermed slutter godt seks lange måneder, hvor dansk fjerkræ fra økologiske besætninger og frilandsbesætninger har været spærret inde for at undgå, at dyrene bliver smittet med den smitsomme fugleinfluenza af typen H5N1.


Fødevarestyrelsen ophæver reglerne om indelukning, overdækning og forbud mod udstillinger, fordi Dansk Veterinær Konsortium har vurderet, at risikoen for fugleinfluenzasmitte fra bl.a. vilde fugle til fjerkræ i fangenskab nu igen er lav.

Der har således ikke været smitte i fjerkræbesætninger siden 29. marts, og forekomsten af døde vilde fugle med fugleinfluenza, er lav, både i Danmark og resten af i Europa.
 
Fødevarestyrelsen hævede tilbage i november sidste år trusselsniveauet for fugleinfluenza fra lav til høj og indførte krav om, at fjerkræavlerne skulle holde deres dyr inde eller under tag. Trods krav om bl.a. indelukning bredte fugleinfluenzaen sig til i alt 11 besætninger, der alle blev aflivet.

Uanset, at høns og andet fjerkræ nu igen må komme ud, må fjerkræ fortsat ikke fodres i det fri, fordi vilde fugle tiltrækkes af foderpladserne, og stadig kan bære smitten med sig. Fødevarestyrelsen anbefaler endvidere fortsat, at alle, der har med fjerkræ at gøre, forsøger at undgå at bringe smitte med ind til deres dyr, bl.a. ved at skifte fodtøj, inden de går ind til dyrene.

Fødevarestyrelsen overvåger stadig situationen nøje, og er klar til at hæve trusselsniveauet om nødvendigt.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Trusselsvurdering for HPAI H5 pr. 28-04-2022 AI udbredt i Europa

Siden trusselsvurderingen den 28. oktober 2021 er der rapporteret om vilde fugle med HPAI i 33 lande i Europa inkl. Danmark. Der er konstateret HPAI H5N1, H5N2, H5N5 og H5N8. Langt størstedelen er af typen H5N1.

Nyhedsbrev, Publiceret: 4. maj 2022

De helt store træk af vilde fugle over Danmark er ved at være slut. Antallet af indberettede døde vilde fugle er faldet de seneste uger i både Europa og Danmark og det er positivprocenten blandt testede døde vilde fugle også. Dansk Veterinærkonsortium har på den baggrund vurderet, at risikoen for introduktion af HPAI fra vilde fugle på det nuværende tidspunkt er lav.

Baseret på ovenstående vurderer Fødevarestyrelsen, at den samlede risiko for smitte med højpatogen aviær influenza til danske fjerkræbesætninger nu kan sænkes fra høj til lav.


Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Hobbyhøns på Langeland ramt af fugleinfluenza

En hobbybesætning ved Tranekær på Langeland med 11 dyr er ramt af fugleinfluenza. De sidste høner er tirsdag aflivet og kørt til destruktion.

Pressemeddelelse, Publiceret: 29. marts 2022


Ud af en hobbybesætning med 10 høner og en hane var otte dyr døde, da Fødevarestyrelsen mandag eftermiddag udtog prøver for fugleinfluenza. Tirsdag viste prøveresultaterne fra Statens Serum Institut, at besætningen var ramt af den dødelige fugleinfluenza H5N1, og Fødevarestyrelsen har nu aflivet de tilbageværende tre dyr.

– Det er ærgerligt, at vi har et nyt udbrud af fugleinfluenza. Både fjerkræbranchen og hobbyavlere har spurgt os, om de ikke snart må lukke deres dyr ud, men smitterisikoen er stadig høj. Det viser mange fund af døde vilde fugle, siger Mette Kirkeskov Sie, chef for VeterinærØst, Fødevarestyrelsen.

Efter en måned uden nye udbrud havde Danmark netop fået status som fugleinfluenzafri af den internationale dyresundhedsorganisation OIE. Det nye udbrud påvirker ikke den situation, da der er tale om et hobbyhold.

For fjerkræejere medfører udbruddet, at de landsdækkende restriktioner kommer til at gælde endnu et stykke tid.

Fjerkræejere har pligt til at forebygge smitte

Vinteren over har alle hønse- og fugleejere haft pligt til at holde fugle inde eller overdækket for at hindre smitte fra vilde fugle. Mindre hønsegårde og fuglehold er undtaget fra kravet om overdækning, hvis indhegningen er 40 kvadratmeter eller mindre.

Fødevarestyrelsen anbefaler dog, at alle fugle bliver holdt i en indhegning, som er overdækket med fast tag, net eller tråd, og at dyrene altid får foder under tag, så vilde fugle ikke kan komme i nærheden af foder og drikkevand.

Fødevarestyrelsen anbefaler endvidere god hygiejne og skifte af fodtøj inden besøg i hønsegården.

Restriktionszoner på Langeland

Som følge af smitteudbruddet i Tranekær i det nordlige Langeland har Fødevarestyrelsen tirsdag eftermiddag oprettet en 3-kilometers beskyttelseszone og en 10-kilometers overvågningszone rundt om den smittede besætning ved Tranekær. I overvågningszonen er det bl.a. forbudt at sælge og flytte æg, høns og andre fugle, medmindre man får en særlig tilladelse fra Fødevarestyrelsen. I begge zoner skal ejere af høns og andre fugle desuden registrere deres fugle på landbrugsindberetning.dk. Fødevarestyrelsen forventer tidligst at kunne ophæve restriktionerne i det ramte område 30 dage efter, at aflivning og desinfektion af hønsegården er afsluttet.

Hvis du ser høj dødelighed eller problemer med vejrtrækningen hos dine fugle, kan det være et tegn på fugleinfluenza, og du skal i så fald kontakte en dyrlæge.

Seneste udbrud

Hønsebesætning med 800 dyr ved Søtofte, Ringsted kommune. 11. februar 2022

Hobbyhold med 18 høns ved Søbjerg Huse, Sorø kommune. 15. januar 2022

Hønsebesætning med 100.000 æglæggende dyr i Stoholm, Viborg kommune. 7. januar 2022

Kalkunbesætning med 60.000 dyr ved Ruds Vedby, Sorø kommune. 3. januar 2022

Kalkunbesætning med 36.000 dyr ved Stokkemarke, Lollands kommune. 1. januar 2022

Hobbybesætning med 42 høns, ænder og gæs, Skaverup, Vordingborg kommune. 31. december 2021

Links:

Bekendtgørelse og kort med rest rektionszoner 

Se om du bor i en zone 

Se regler, der gælder i zonerne 

Hvad skal du gøre med dit fjerkræ under en fugleinfluenzaepidemi 

Yderligere oplysninger: 

Journalister kan kontakte Fødevarestyrelsens pressetelefon på 22 84 48 34.​


Fødevarestyrelsen har oprettet restriktionszoner for fjerkræejere i den nordlige del af Langeland og på Østfyn som markeret på kortet.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Medlemsmøde og Generalforsamling den 6. Marts 2022

Angående Corona  restriktionerne er der ingen, men er der nogen der har de mindste symptomer på sygdom , anmoder vi jer venligt om at blive hjemme .

På bestyrelsens vegne Per Andersen

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Medlemsmøde og Generalforsamling i Landsforeningen Australske Parakitter

Søndag d. 6 marts kl. 10.00 holder L.A.P medlemsmøde med foredrag og
generalforsamling i Låsby Forsamlingshus, Nørregade 2, 8670 Låsby.

Dagens program:
10.00 – 10.30:
Formiddagskaffe med rundstykker.

10.30 – 12.00:
Foredrag med dyrlæge Jesper Brinkmann.

Jesper er dyrlæge ved Borreby Dyreklinik og har været ansat der siden

 1. Han blev uddannet ved KU Life i 2015 og har siden taget en
  uddannelse i ´´Exotics´´ i Brno, Tjekkiet.
  På dagen vil Jesper bl.a. fortælle om hvilke forholdsregler vi skal tage for
  at holde sygdomme ude fra vores fuglehold, og hvad vi forebyggende kan
  gøre inde i vores fuglehold for at fuglene ikke bliver syge. Derudover vil
  han komme ind på de mest almindelige fuglesygdomme vi ser, med et lille
  fokus på fugleinfluenza og papegøjesyge da de har været meget fremme
  på det seneste. Endvidere vil han også komme med nogle
  hverdagshistorier fra dyreklinikken.
  12.00 – 13.00:
  Frokost hvor der bliver serveret 2 stykker smørrebrød pr. mand.
  13.00 – 14.30:
  Generalforsamling – dagsorden for generalforsamling er trykt i februar-
  bladet.

Mødet er ikke kun for foreningens medlemmer, så hvis du har en eller
flere fuglevenner med interesse for australske parakitter, er du
velkommen til at tage dem med. Der er tilmelding til mødet da der skal
gøres indkøb, bl.a. af smørrebrød. Dog er man også velkommen til kun at
møde op til generalforsamlingen uden forudgående tilmelding.

Tilmeldingen skal ske til henningpedersen23@gmail.com eller Henning
Pedersen, tlf. 2197 1298 senest tirsdag d. 1 marts.
L.A.P vil være vært ved kaffe og rundstykker samt øl og vand til frokosten,
men der vil blive opkrævet betaling for smørrebrødet.

Tilmelding til medlemsmødet/generalforsamling 6. marts 2022

1 pers. Jesper Brinkmann
1 pers. Torsten Østergaard, Tjele
1 pers. Dorthe Sloth Bäck, Holstebro
2 pers. Per Kirkeby, Lemvig
2 pers. Per Andersen ,Aarhus
1 pers. Henning Pedersen, Ry
1 pers. Hans Sørensen, Borum
1 pers. Poul Nielsen ,Ry
1 pers. Kaj H Andersen, Bjerringbro
2 pers. Poul Andersen, Hampen
2 pers. Sten Nissen ,Sdr. Omme
2 pers. Henry Kreilgaard, Hjerm
1 pers. Asbjørn Andersen, Beder
2 pers. Kirsten Nordam, Outrup
1 pers. Hans Lund, Galten
1 pers. Tord Widell,Malmø
1 pers. Kurt Jensen ,Vejle
3 pers. Tage Andersen,Varde
1 pers. Torben Christiansen, Hovborg
1 pers. Jørgen Hoffmeister, Mundelstrup
1 pers. Ole Mundbjerg, Herning
2 pers. Per Madsen, Odder
1 pers. Jens Andersen, Lemvig
Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Aflysning

Kære L.A.P-medlemmer,
Kåringsskuet 5.-6. marts 2022 i
Låsby Forsamlingshus er aflyst pga. fugleinfluenza.

Det er med stor ærgrelse at vi endnu engang må aflyse vores årlige
kåringsskue. Men med fugleinfluenza og de fortsatte udbrud er der ingen
anden udvej end at aflyse vores årlige højdepunkt endnu engang.

Medlemsmøde

Søndag d. 6 marts kl. 10.00 holder L.A.P medlemsmøde med foredrag og
generalforsamling i Låsby Forsamlingshus, Nørregade 2, 8670 Låsby.

Dagens program:
10.00 – 10.30:
Formiddagskaffe med rundstykker.
10.30 – 12.00:
Foredrag med dyrlæge Jesper Brinkmann.

Jesper er dyrlæge ved Borreby Dyreklinik og har været ansat der siden

 1. Han blev uddannet ved KU Life i 2015 og har siden taget en
  uddannelse i ´´Exotics´´ i Brno, Tjekkiet.
  På dagen vil Jesper bl.a. fortælle om hvilke forholdsregler vi skal tage for
  at holde sygdomme ude fra vores fuglehold, og hvad vi forebyggende kan
  gøre inde i vores fuglehold for at fuglene ikke bliver syge. Derudover vil
  han komme ind på de mest almindelige fuglesygdomme vi ser, med et lille
  fokus på fugleinfluenza og papegøjesyge da de har været meget fremme
  på det seneste. Endvidere vil han også komme med nogle
  hverdagshistorier fra dyreklinikken.
  12.00 – 13.00:
  Frokost hvor der bliver serveret 2 stykker smørrebrød pr. mand.
  13.00 – 14.30:
  Generalforsamling – dagsorden for generalforsamling er trykt i februar-
  bladet.

Mødet er ikke kun for foreningens medlemmer, så hvis du har en eller
flere fuglevenner med interesse for australske parakitter, er du
velkommen til at tage dem med. Der er tilmelding til mødet da der skal
gøres indkøb, bl.a. af smørrebrød. Dog er man også velkommen til kun at
møde op til generalforsamlingen uden forudgående tilmelding.

Tilmeldingen skal ske til henningpedersen23@gmail.com eller Henning
Pedersen, tlf. 2197 1298 senest tirsdag d. 1 marts.
L.A.P vil være vært ved kaffe og rundstykker samt øl og vand til frokosten,
men der vil blive opkrævet betaling for smørrebrødet.
Hold øje med hjemmesiden dagene op til mødet, hvor Corona

retningslinjerne for mødet vil blive opdateret.
På vegne af bestyrelsen, Per Kirkeby

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Høns hos midtsjællandsk ægproducent ramt af fugleinfluenza

Høns hos midtsjællandsk ægproducent ramt af fugleinfluenza
En gård ved Søtofte på Midtsjælland med 800 høns er ramt af fugleinfluenza. Hønsene er allerede aflivet, og fjernes fredag af Fødevarestyrelsen.
, Publiceret: 11. februar 2022
Prøver fra Statens Serum Institut viste i nat, at en besætning ved Søtofte på Midtsjælland med omkring 800 høns var ramt af fugleinfluenza. Dyrene er nu aflivet, og Fødevarestyrelsen fjerner fredag hønsene og sender dem til destruktion.
‘Vi har nu haft fem udbrud med fugleinfluenza alene i år, og mere end 200.000 fjerkræ er blevet aflivet. Derfor vil jeg gerne opfordre til, at alle, hvad enten de er hobbyavlere eller professionelle, tager fugleinfluenzatruslen meget alvorligt. Det handler dels om ikke at få smittet sine egne dyr, dels om at holde smittetrykket nede, så vi får begrænset risikoen for smittespredning’, siger veterinærchef i Fødevarestyrelsen Mette Kirkeskov Sie.
Fjerkræejere har pligt til at forebygge smitte
Siden november har alle hønse- og fugleejere haft pligt til at holde fjerkræ inde eller overdækket for at hindre smitte fra vilde fugle. Mindre hønsegårde og fuglehold er undtaget fra kravet om overdækning, hvis indhegningen er 40 kvadratmeter eller mindre.
Fødevarestyrelsen anbefaler dog, at man overdækker hønsegården med fast tag, net eller tråd, og at dyrene altid får foder under tag, så vilde fugle ikke kan komme til hverken foder eller drikkevand.
Fødevarestyrelsen anbefaler endvidere, at man skifter fodtøj, inden man går ind i hønsegården.
Hvis du får mistanke om fugleinfluenza i dine dyr, det kan f.eks. være høj dødelighed og symptomer på luftvejsproblemer, skal du kontakte en dyrlæge.
Restriktionszoner ved Søtofte
Som følge af smitteudbruddet i besætningen har Fødevarestyrelsen i dag oprettet en 3- kilometers beskyttelseszone og en 10-kilometers overvågningszone rundt om den smittede besætning ved Søtofte. I overvågningszonen er det bl.a. forbudt at sælge og flytte æg, høns og andre fugle, medmindre man får en særlig tilladelse fra Fødevarestyrelsen. I begge zoner skal ejere af høns og andre fugle desuden registrere deres fugle på landbrugsindberetning.dk. Fødevarestyrelsen forventer tidligst at kunne ophæve restriktionerne 30 dage efter, at aflivning og desinfektion af ejendommen er afsluttet.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Medlemsmøde den 29/1-2022

Medlemsmødet den 29/1 -2022 bliver afholdt som planlagt. Der har været telefonisk kontakt til Coronas Hotline og her er der givet mundtlig tilladelse til afholdelse af medlemsmødet, mod at alle bære mundbind og kan fremvise gyldig Corona pas. Tilladelsen er givet da vi er en forening. Private har grundet Corona restriktioner, forbud mod arrangementer i forsamlingshuse m.m. frem til 31/1-2022


Australsk Kongeparakit

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Hobbyhøns øst for Sorø er ramt af fugleinfluenza

Endnu en hobbybesætning er ramt af fugleinfluenza og bliver søndag aflivet af dyrlæger fra Fødevarestyrelsen. Alt fjerkræ i området er underlagt restriktioner.

Pressemeddelelse, Publiceret: 16. januar 2022

​En hobbybesætning med 18 høns i Søbjerg Huse øst for Sorø er smittet med fugleinfluenza. Det viser prøver, som Statens Seruminstitut har analyseret, efter at flere høns fredag er fundet døde. Besætningen er konstateret smittet med den smitsomme og meget dødelige H5N1, og Fødevarestyrelsen afliver søndag de resterende dyr for at stoppe yderligere spredning af sygdommen. 

Udbruddet er det er femte siden nytårsaftensdag, og det andet, som på få uger har ramt et privat hobbyhold.

‘Som følge af et højt smittetryk blandt de vilde fugle har alle hønse- og fugleejere haft pligt til at holde dyrene inde eller overdækket siden november sidste år. De mange udbrud viser, hvor vigtigt det er, at hønse- og fugleejere holder deres dyr under tag, og skifter til rent fodtøj og overtøj, når de går ind til fuglene’, siger kontorchef Jakob Munkhøj, Fødevarestyrelsen. 

Kravet om overdækket fuglehold gælder indhegninger over 40 kvadratmeter. Mindre hønsegårde er undtaget fra kravet om overdækning. Fødevarestyrelsen anbefaler dog, at alle fugle bliver holdt i en indhegning, som er overdækket med fast tag, net eller tråd, og at dyrene altid får foder under tag, så vilde fugle ikke kan komme i nærheden af foder og drikkevand.

Fødevarestyrelsen anbefaler endvidere god hygiejne og skifte af fodtøj inden besøg i hønsegården.

Restriktionszoner øst for Sorø

Som følge af smitteudbruddet øst for Sorø har Fødevarestyrelsen natten til søndag oprettet en 3- kilometers beskyttelseszone og en 10-kilometers overvågningszone rundt om den smittede besætning ved Søbjerg Huse. I overvågningszonen er det bl.a. forbudt at sælge og flytte æg, høns og andre fugle, medmindre man får en særlig tilladelse fra Fødevarestyrelsen. I begge zoner skal ejere af høns og andre fugle desuden registrere deres fugle på landbrugsindberetning.dk. Fødevarestyrelsen forventer tidligst at kunne ophæve restriktionerne 30 dage efter, at aflivning og desinfektion af hønsegården er afsluttet.

Hvis du ser høj dødelighed eller problemer med vejrtrækningen hos dine fugle, kan det være et tegn på fugleinfluenza, og du skal i så fald kontakte en dyrlæge.

Seneste udbrud

Hobbyhold med 18 høns ved Søbjerg Huse, Sorø kommune. 15. januar 2022

Hønsebesætning med 100.000 æglæggende dyr i Stoholm, Viborg kommune. 7. januar 2022

Kalkunbesætning med 60.000 dyr ved Ruds Vedby, Sorø kommune. 3. januar 2022

Kalkunbesætning med 36.000 dyr ved Stokkemarke, Lollands kommune. 1. januar 2022

Hobbybesætning med 42 høns, ænder og gæs, Skaverup, Vordingborg kommune. 31. december 2021

Links:

Bekendtgørelse og kort med rest riktionszoner 

Se om du bor i en zone 

Se regler, der gælder i zonerne 

Hvad skal du gøre med dit fjerkræ under en ​fugleinfluenzaepidemi 

Yderligere oplysninger: 

Journalister kan kontakte Fødevarestyrelsens pressetelefon på 22 84 48 34. ​

AI Sorø Søbjerg Huse.PNG

​​

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar