Hjem

Formål og virke.

Landsforeningen Australske Parakitter, i daglig tale kaldet L.A.P., blev stiftet i 1981. I foreningen arbejdes der med alle Australske Parakitter, med undtagelse af nymfeparakitter og undulater.

Foreningen har til formål at være samlingssted for enhver, der har Australske Parakitter som hobby, og forestå udbredelse af kendskab til disse.

Foreningen afholder kåringsskuer og kan nedsætte arbejdsgrupper blandt sine medlemmer, på alle områder, hvor det er påkrævet af hensyn til foreningens virksomhed.

Som medlem kan optages enhver person, der tilslutter sig foreningens formål. Nye medlemmer modtager ved indmeldelsen et eksemplar af foreningens vedtægter.

  

Foreningen har salg af egne årsringe, burkort samt opslagsværket med de forskellige standardbeskrivelser af de australske parakitter i både naturfarver samt mutationer. Se mere om ringsalg her

Aktiviteter i årets løb.

Den sidste lørdag i januar måned afholdes der medlemsmøde, hvor vi samles til hygge og underholdning. Det er med morgenkaffe med rundstykker, samt smørrebrød til middag. Underholdningen plejer gerne at bestå af 1 eller 2 foredrag, og ellers er der mulighed for at udveksle erfaringer med ligesindede i dagens løb.


Den første weekend i marts måned afholdes det årlige kåringsskue, hvor der er åbent for publikum om søndagen. Her udstiller medlemmer fra hele Danmark og konkurrerer om at have de flotteste fugle.

Der afholdes altid generalforsamling om søndagen i forbindelse med kåringsskuet.

I løbet af august måned afholdes der en voliere dag, normalt en lørdag, hvor vi tager rundt og besøger fuglefolk i et geografisk afgrænset område, hvor vi normalt slutter dagen af med hygge og spisning.

Aktiviteterne vil blive annonceret og omtalt i medlemsbladet, på hjemmesiden og foreningens Facebook gruppen.

Vindere kåringsskue 2024
Digitalisering af medlemsblad