Australske Parakitter M-P

Mangefarvet Parakit


Mangefarvet Parakit
Mangefarvet Parakit 1,1

Mangefarvet Parakit 1,1

Mangefarvet Parakit

Mangefarvet Parakit 1,1

Mangefarvet Parakit 1,1
Mangefarvede Parakit 1,0

Mangefarvet Parakit
Mangefarvede Parakit

Orangebuget Græsparakit

Orangebuget Græsparakit

Orangebuget Græsparakit

Orangebuget Græsparakit

Orangebuget Græsparakit

Orangebuget Græsparakit

Orangebuget Græsparakit

Pennant Parakit.

Pennant Parakit

Pennant Parakit..

Pennant Parakit.

Pennant Parakit.

Pennant Parakit

Pennant Parakit

Pennant Parakit.

Pennant Parakit

Pennant Parakit

Pennant Parakit.

Pennant Parakit

Pennant Parakit.

Pennant Parakit.

Pennant Parakit

Pennant Parakit.

Pennant Parakit.

Pennant Parakit.

Pennant Parakit.

Pennant Parakit.

Pennant Parakit.

Pennant Parakit.

Port Lincoln Parakitter.

Port Lincoln Parakitter

Port Lincoln Parakit.
Port Lincoln Parakit

Port Lincoln Parakit.

Port Lincoln Parakit.

Prinsesseparakitter.

Prinsesse Parakitter

Prinsesse Parakitte

Lutino Prinsesse Parakitter

Prinsesse Parakitter
Lutino Prinsesseparakit 1,1

Blå Prinsesse Parakitter
Prinsesse Parakitter. normalfarvet og blå Lutino

Blå Prinsesse Parakitter

Blå Prinsesse Parakitter
Blå Isabel Lutino Prinsesse Parakit

Blå Lutino Prinsesse Parakitter
Lutino Prinsesse Parakit