Australske Parakitter A-G

  • Adelaid Parakitter
Adelaid Parakit

Adelaid Parakitter
Adelaide Parakit

Australske Kongeparakitter

Australsk Kongeparakit 1,0
Pastel Gul Australsk Kongeparakit 1,0
Pastelgul Australsk Kongeparakit 0,1
Australsk Kongeparakit 1,0
Australsk Kongeparakit 1,0

Australsk Kongeparakit 1,0
Pastelgul
Australsk Kongeparakit

 Pastelgul

Australsk Kongeparakit

Pastelgul
Australsk Kongeparakit

Pastelgul
Australsk Kongeparakit


Australsk Kongeparakit

 Pastelgul

Australsk Kongeparakit
Pastelgul Australsk Kongeparakit 1,0
Australsk Kongeparakit
Australsk Kongeparakit
Pastelgul Australsk Kongeparakit 1,0

Barraband Parakitter

Barraband Parakit 1,1
Barraband Parakit 1,1

Barraband Parakit

Barraband Parakit 1,0
Barraband Parakit 1,1

Barraband Parakit 1,0
Barraband Parakit 1,0
Barraband Parakit 0,1

Barraband Parakit 1,0

Barnardi Parakit


Barnardi Parakit 1,0
Barnadi Parakit 1,0

Barnardi Parakit

Barnardi Parakit 1,0
Blå Barnardi Parakit 0,1

Barnardi Parakit 1,0


Blå Barnardi Parakit 1,0

Blue Bonnet, Rødgumpet

Blue Bonnet
Blue Bonnet, Rødgumpet

Blue Bonnet, Rødgumpet

Blue Bonnet

Blue Bonnet

Blue Bonnet, Gul Gumpet

Blue Bonnet,
Blue Bonnet 1,1

Gulgumpet Blue Bonnet


Blue Bonnet, Gul Gumpet

Blue Bonnet, Gul Gumpet

Blåvinget Græsparakitter

Blåvinget Græsparakit
blåvinget Græsparakit, Unger

Bourkes græsparakit

Bourkes græsparakit

Opaline Lutino Bourkes ( Robino)
Opaline Boukes Græsparakit (Rosa)
Lutino Bourkes Græsparakit 0,1
Lutino Bourkes Græsparakit 0,1
Opaline Bourkes Græsparakit (Rosa)
Bourkes 1,1

Bourkes

Bourkes

Bourkes

Bourkes

Bourkes

Bourkes

Bourkes

Bourkes

Bourkes
Bourkes Græsparakit

Bourkes Græsparakit

Lutino Bourkes Græsparakit

Lutino Bourkes Græsparakit
Opalin Isabel Bourkes Græsparakit 1,0

Cloncurry Parakit

Cloncurry Parakit
Cloncurry Parakit

Cloncurry Parakit


Cloncurry Parakit

Cloncurry Parakit

Cloncurry Parakit

Browns Parakit

Browns Parakit
Browns Parakit
Browns Parakit

Browns Parakit

Browns Parakit

Browns Parakit

Browns Parakit

Browns Parakit


Elegant Græsparakit

Elegant Græsparakit 1,0

Elegant Græsparakit

Elegant Græsparakit

Elegant Græsparakit

Elegant Græsparakit
Elegant Græsparakit

Gulskuldret Parakit

Gulskuldret Parakit 1,1
Gulskuldret Parait