L.A.P. Aktiviteter 2018

27 Januar, medlemsmøde i Århus.

2-3 marts Kåringsskue i Låsby

27 Juni , Bestyrelsestur til medlemmer

31  august 1-2 september , medlemstur til Holland

28-30 september ,L.A.P deltager ved “Vores levende Hobby” i Forum, København

 

 

Udgivet i Aktiviteter | Skriv en kommentar

Bestyrelsestur til medlemmer den 27 Juni 2018

Bestyrelsen besøgte medlemmer i Lemvig , Holstebro og Herning områderne, en fantastisk dag, hvor vi fik set rigtig mange flotte fugle. Se referatet i næste medlemsblad.

Per  Andersen

Udgivet i Bestyrelsestur til medlemmer, Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Fugleinfluenza fundet i død ederfugl

Der er konstateret højpatogen fugleinfluenza i en død fugl fundet i Smålandshavet nord for Lolland. Fødevarestyrelsen minder fjerkræejere om at passe godt på deres egne fugle og huske smittebeskyttelsen.
Pressemeddelelse, Publiceret: 18. juli 2018

DTU Veterinærinstituttet har konstateret højpatogen fugleinfluenza af typen H5N6 i en død ederfugl. Den vilde fugl blev fundet sammen med flere andre døde fugle i Smålandshavet nord for Lolland.
Der er tale om den samme type fugleinfluenza, som også er fundet tidligere på året i vilde fugle i både Danmark og andre lande i Europa, men det er unormalt, at der bliver fundet fugleinfluenza om sommeren. Det fortæller souschef og dyrlæge i Fødevarestyrelsen, Stig Mellergaard.
“Sygdommen ses hyppigst vinter og forår, så det er overraskende, at vi har gjort dette fund midt på så varm en sommer,” siger han.
En stor del af de fund, der er gjort i år, har netop været i området omkring Sydsjælland, og Stig Mellergaard opfordrer til, at man melder fund af døde fugle til Fødevarestyrelsen, hvis man har mistanke om, at fuglen kan være død af fugleinfluenza. Eksempelvis hvis der er flere døde fugle på samme sted. Fund kan meldes via appen Fugleinfluenza Tip, som kan hentes i App Store og på Google Play.
Man kan også skrive via Fødevarestyrelsens kontakt-formular. Den finder du på Fødevarestyrelsen.dk under ‘Kontakt’.
Fundet får ikke Fødevarestyrelsen til at indføre skærpede krav til hold af fugle og fjerkræ, men minder om, at man både som privat og professionel fjerkræavler, altid bør følge de almindelige regler for god smittebeskyttelse som fx skifte af sko, inden man går ind til sit fjerkræ. Læs mere om smittebeskyttelse her.
Fødevarestyrelsen vurderer, at fundet ikke får yderligere konsekvenser for den danske eksport. Da fundet er gjort i en vild fugl, har Danmark derfor stadig officiel status som land, der er fri for højpatogen fugleinfluenza i besætninger.

Udgivet i fugleinfluenza | Skriv en kommentar

Lap tager til Holland den 31 August til 2 Septembere 2018

HOLLAND

Landsforeningen Australske Parakitter har tilrettelagt en tur til Holland i dagene
31. august – 2. september med start i Aarhus fredag den 31.august om morgenen og med opsamling enkelte steder ned gennem Jylland. Turen kommer til at foregå i en 4 stjernet bus og med samme chauffør som i tidligere år.                                                                           Når de sidste er kommet om bord i bussen vil der blive serveret morgenkaffe med rundstykker, og måske en lille en.                                                                                                  Når chaufføren skal have en af sine lovmæssige pauser omkring middagstid, vil der blive opstillet et bord uden for bussen, her fremtryller vor chauffør Torben en meget fin og god frokost.                                                                                                                                                      Hvis ellers trafikken ned igennem Tyskland glider som forventet, og uden for mange trafikpropper vil der blive tid til at besøge en frøhanden m/m inden vi når vort
Hotel.                                                                                                                                                              Vi vil ankomme til hotellet hen under aften, og efter vi har fået nøglerne til vore værelser, serveres der aftensmad som består af en buffet, hvorefter resten af aftenen er til social samvær.                                                                                                                                               Lørdag morgen starter med morgenmad, herefter tager vi på tur til 5 – 6 opdrættere.
Omkring frokosttid fremtryller Torben igen et frokostbord til os. Tilbage til hotellet hen under aften hvor vi igen får serveret buffet, og derefter igen social hygge.                                   Søndag morgen starter igen med morgenmad, herefter går turen tilbage til Danmark, måske via en importør eller fuglehandel, hvis der kan laves aftale med en sådan, vi må jo tænke på at det er søndag. Igen omkring frokosttid vil Torben igen stille sit frokostbord op.

Tidspunkt for start og hvor opsamling vil foregå samt tidspunkt for hjemkomst vil følge senere.                                                                                                                                                     Et af foreningens medlemmer, Aldert Westman, Nieuwlande, Holland, som er dansktalende, vil tilrettelægger turen for os og følge os som guide og tolk i et område vi ikke tidligere har besøgt.

Sidder der nogen derude i sommerlandet, der ikke har fået tilmeldt sig turen, er det nok muligt at der kan være et par stykker mere med i bussen.                   Kontakt da Henning Pedersen på tlf. 0045 21971298

Bestyrelsen.

 

 

Udgivet i Foreningen, Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

TRUSSELSVUDERING AF AVIÆR INFLIENZA

28-05-2018 J.nr.: 2018-14-81-05855/PERNI

Risiko for smitte med aviær influenza til dansk fjerkræ pr. 28. maj 2018

Trusselsvurdering:
Der er den 23. maj 2018 konstateret et udbrud af lavpatogen fugleinfluenza H5 i en fjervildtbesætning i Skåne, Sverige.
Fødevarestyrelsen vurderer: Den samlede risiko for smitte med aviær influenza til dansk fjerkræ gennem samhandel med fjerkræ og rugeæg er fortsat lav.

Sverige De svenske veterinærmyndigheder har den 24. maj rapporteret om et udbrud af lavpatogen fugleinfluenza H5 i en fjervildtbesætning med 1500-1600 voksne fasaner, 7000 fasankyllinger og 40.000 rugeæg beliggende i Arlöv, Burlöv Kommune i det sydvestlige Skåne. (se kort nedenfor). Der har ikke været konstateret kliniske tegn på sygdom hos fasanerne. Prøver til undersøgelse for fugleinfluenza blev udtaget i forbindelse med det svenske nationale overvågningsprogram for fugleinfluenza.

Bekæmpelsesforanstaltninger i medfør af AI-direktivet (2005/94) er iværksat, herunder oprettelse af en 1 km restriktionszone og aflivning af fjerkræ i besætningen. Med henblik på at vurdere risikoen for at have indført smitte fra Sverige til Danmark er der udført søgning i TRACES på transporter af levende fjerkræ. Der er undersøgt indførsler og udførsler de seneste 2 måneder.

Der har i perioden været 5 indførsler af levende fjerkræ mellem Sverige og Danmark. Ingen af indførslerne stammer fra Burlöv kommune. Der har i samme periode været 1 udførsel af levende fjerkræ fra Danmark til Sverige. Denne er ikke gået til Burlöv mmune.

Fødevarestyrelsen • Stationsparken 31-33 • DK-2600 Glostrup Tel +45 72 27 69 00 • Fax +45 72 27 65 01 • CVR 62534516 • EAN 5798000986008 • www.fvst.dk/kontakt • www.fvst.dk

Referencer: EU Kommissionens fax: 40/2018 ADNS-meddelelse af 24. maj 2018

Øvrige udbrud i EU-lande inden for de seneste 2 måneder

Bulgarien De bulgarske veterinærmyndigheder har de seneste 2 måneder rapporteret om 9 udbrud af højpatogen fugleinfluenza H5 i fjerkræbesætninger primært beliggende i Plovdiv provinsen (se kort nedenfor). Det seneste udbrud fandt sted den 25. maj i den nordøstlige del af landet. Flertallet af udbruddene er konstateret i andebesætninger, som er undersøgt i forbindelse med det bulgarske nationale overvågningsprogram for fugleinfluenza. Danmark har ikke haft handel med Bulgarien, hvad angår levende fjerkræ og rugeæg de seneste 2 måneder.

Kort over HPAI udbrud i fjerkræ i Bulgarien 28. marts – 28. maj, 2018. Kilde: ADNS

Referencer: EU Kommissionens fax 14/2018, 27/2018 og 35/2018 ADNS-meddelelser af 4. – 25. april og den 28. maj 2018

Fødevarestyrelsen • Stationsparken 31-33 • DK-2600 Glostrup Tel +45 72 27 69 00 • Fax +45 72 27 65 01 • CVR 62534516 • EAN 5798000986008 • www.fvst.dk/kontakt • www.fvst.dk
Seneste udbrud i Danmark
Der har senest været udbrud af højpatogen aviær influenza i Danmark i februar 2017 og af lavpatogen aviær influenza i maj 2018.

Den d. 7. februar 2017 blev der konstateret udbrud af højpatogen aviær influenza H5N8 i et lille udegående gåsehold på Frilandsmuseet i Maribo på Lolland.
Den 7. maj 2018 blev der konstateret udbrud af lavpatogen aviær influenza H5 i en slagteandebesætning i Nordjylland.
Højpatogen aviær influenza og lavpatogen aviær influenza H5 og H7 er anmeldepligtige i Danmark

Udgivet i fugleinfluenza, Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Mild Fugleinfluensa ved Holstebro.

Forholdsvis mild fugleinfluenza i andebesætning
Fødevarestyrelsen har i sin rutinemæssige overvågning fundet lavpatogen fugleinfluenza i en andebesætning nær Holstebro. Besætningen på i alt godt 20.000 ænder skal nu aflives.
Pressemeddelelse, Publiceret: 6. maj 2018
Ændret 6. maj 2018
​Fødevarestyrelsen har fundet såkaldt lavpatogen fugleinfluenza i en fjerkræbesætning ved Vinderup nær Holstebro med mere end 20.000 ænder. Hele besætningen vil nu blive aflivet.
Det drejer sig om lavpatogen fugleinfluenza af typen H5. Lavpatogen betyder, at den er mild sammenlignet med højpatogene typer. De fleste fjerkræ dør ikke af lavpatogen fugleinfluenza, men de kan smitte andre fjerkræ, og sygdommen kan ændre sig til den højpatogene type, der har en dødelighed på op imod 100 procent.
Souschef og dyrlæge i Fødevarestyrelsen Stig Mellergaard fortæller, at de smittede fugle ikke har vist sygdomstegn. Sygdommen blev fundet af Fødevarestyrelsens rutinemæssige overvågningsprogram.
“Det er vigtigt, at vi finder ramte fugle. Også når de ikke viser tegn på sygdom. På den måde kan vi tage vores forholdsregler og sikre, at så få fugle som muligt bliver smittet, og vi kan bremse sygdommen, inden den eventuelt udvikler sig og bliver højpatogen,” siger Stig Mellergaard.
Udover aflivningen bliver der også oprettet en zone med særlige restriktioner på en kilometer rundt om besætningen. Der er ikke andre professionelle fjerkræbesætninger i zonen, så de strammere regler får kun betydning for hobbyejere. Reglerne siger bl.a., at fjerkræ og deres æg ikke må flyttes ud af zonen i 21 dage. Fjerkræ i zonen må gerne være udendørs.

Udgivet i fugleinfluenza, Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Datatilsyn

Foreningers behandling af personoplysninger

Registrering af medlemsoplysninger

Foreningers registrering af oplysninger om medlemmerne er som udgangspunkt uproblematisk i forhold til persondataloven. Det er således Datatilsynets opfattelse, at en forening i medfør af reglerne i persondatalovens kan registrere almindelige oplysninger som f.eks. indmeldelsesdato, id-oplysninger, evt. tillids- eller hvervsposter m.m. En forening vil som udgangspunkt også kunne registrere oplysninger af mere speciel karakter, f.eks. oplysninger om et medlems bedste score, golfhandicap, certifikat niveau m.m.

Videregivelse af medlemsoplysninger

For så vidt angår videregivelse af medlemsoplysninger skal der ifølge Datatilsynets praksis skelnes mellem to situationer:

Videregivelse af medlemslister i foreningsblade m.v. kan som udgangspunkt ske uden den enkeltes (medlemmets) samtykke under forudsætning af, at bladet kun distribueres til medlemmer.

Derimod kræver videregivelse i form af offentliggørelse på det åbne internet det enkelte medlems samtykke. Datatilsynet er af den opfattelse, at medlemskab af en forening, uanset at denne måtte være en ukontroversiel – f.eks. en sportsforening, er en privat sag. Tilsynet har yderligere lagt vægt på, at der vil være en risiko for, at medlemsoplysningerne vil blive (mis-)brugt til uvedkommende formål, f.eks. markedsføring. Offentliggørelse af en oplysning om persons medlemskab kræver derfor det enkelte medlems samtykke.

I den forbindelse bemærkes, at Datatilsynet i sin praksis ligestiller lukkede sider på internettet med et foreningsblad m.v. under forudsætning af, at det f.eks. ved hjælp af password eller lignende sikres, at kun medlemmer har adgang til den pågældende side.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Hollandstur fra 31 August til 2 september 2018

HOLLAND

Landsforeningen Australske Parakitter har tilrettelagt en tur til Holland i dagene 31 august – 2. september med start i Aarhus fredag den 31.august om morgenen og med opsamling enkelte steder ned gennem Jylland. Turen kommer til at foregå i en 4 stjernet bus og med samme chauffør som i tidligere år.                                                                                                  Når de sidste er kommet om bord i bussen vil der blive serveret morgenkaffe med rundstykker, og måske en lille en.                                                                                                        Når chaufføren skal have en af sine lovmæssige pauser omkring middagstid, vil der blive opstillet et bord uden for bussen, her fremtryller vor chauffør Torben en meget fin og god frokost.                                                                                                                                                      Hvis ellers trafikken ned igennem Tyskland glider som forventet, og uden for mange trafikpropper vil der blive tid til at besøge en frøhanden m/m inden vi når vort Hotel.        Vi vil ankomme til hotellet hen under aften, og efter vi har fået nøglerne til vore værelser, serveres der aftensmad som består af en buffet, hvorefter resten af aftenen er til social samvær.

Lørdag morgen starter med morgenmad, herefter tager vi på tur til 5 – 6 opdrættere. Omkring frokosttid fremtryller Torben igen et frokostbord til os. Tilbage til hotellet hen under aften hvor vi igen får serveret buffet, og derefter igen social hygge.                                 Søndag morgen starter igen med morgenmad, herefter går turen tilbage til Danmark, måske via en importør eller fuglehandel, hvis der kan laves aftale med en sådan, vi må jo tænke på at det er søndag. Igen omkring frokosttid vil Torben igen stille sit frokostbord op. Tidspunkt for start og hvor opsamling vil foregå samt tidspunkt for hjemkomst vil følge senere.                                                                                                                                                          Et af foreningens medlemmer, Aldert Westman, Nieuwlande, Holland, som er dansktalende, vil tilrettelægger turen for os og følge os som guide og tolk i et område vi ikke tidligere har besøgt.,                                                                                                                Prisen for hele turen er kun kr. 2100,- ved minimum 30 personer, eksklusive drikkevarer. Der opkræves tillæg for enkelt værelse på kr. 400,-

Beløbet kan overføres eller indbetales til L.A.P.´s bankkonto i Nordea,   Regnr. 5667 kontonr. 0564879053. 

UDLANDET                                                                                                                                 IBAN: – DK 2520000564879053                                                                                     NORDES BIC (Swift) NDEADKKK.                                                                               Silkeborg afdeling, Vestergade 13 8600 Silkeborg. 

 

Bestyrelsen.

 

 

 

 

Udgivet i Ikke kategoriseret, Ture til udlandet | Skriv en kommentar

Formandens beretning 2018

 

 

Hvor tiden flyver, utroligt at der er gået endnu et år. Foråret 2017 var meget præget af den fugleinfluenza der hærgede landet, hvilket jo medførte at vi ikke måtte holde vores Kåringsskue. Stor har spændingen været her de sidste par måneder, om fugleinfluenzaen der blev konstateret i Holland i December17, ville sprede sig, så vi også i år ville få et forbud mod at holde vores Kåringsskue, dette skete jo heldigvis ikke.

Ved sidste generalforsamling den 4. marts viste Tord Widell sin fine billedserie fra Nordens største Fuglepark, det var nogle rigtig fine billeder. Tusind tak for at du ville tage den lange vej for at vise os dem.

Den 22. Juni var bestyrelsen på besøg hos medlemmer i Nordjylland. Vi kørte fra Ry om formiddagen ved 10.30 tiden til vores første besøg ca. 30 kilometer nord for Ålborg.

Vi besøgte

Susanne og Lynge i Hjallerup

Helge Friberg i Skagen

Tage Andersen i Hjørring

Flemming Larsen i Brovst

Det var en hel utrolig fin dag, hvor vi fik set næsten hele paletten af de Australske Parakitter.                                                                                                                                              Tusind tak for at vi måtte komme og forstyrre jer og se jeres meget fine fuglehold og selvfølgelig, tak for alt det vi blev budt på alle steder.  Denne dag var også det gode vejr med os.

Vi havde den 2. september en medlemshyggedag, på Solsortevej 5 i Århus. Vi var 27 medlemmer der havde tilmeldt sig arrangementet. Der var slået telt op i haven, så alle kunne sidde tørskoet hvis den våde sommer også skulle vise sig denne dag, men vejret var fint så vi både kunne være inde og ude i haven.                                                                                  Vi startede ved 15 tiden med kaffe og hjemmebagt kage. Efter kaffen kørte de fleste af mændene, en times tid, ud og så fugle hos Erik Bro på Lystrupvej.                                                Der blev så set fugle her og ellers hygget og snakket, grillen blev tændt, vi fik noget lækkert mad, som flere af vores hustruer havde lavet.                                                                      Det var en hel fantastisk dag, og det viste sig at det var den sidste rigtige sommerdag i 2017.                                                                                                                                                       En stor tak til alle jer medlemmer for den store opbakning.

2017 var også året hvor ” Parakit – Jørgen”. Jørgen Jensen i Tvis er kommet med på verdenskortet.    En Avis havde udarbejdet en meget fin artikel om Jørgen og hans mangeårige interesse og Fascination af de Australske Parakitter. en meget fin reklame for vores hobby

2017 var ligeledes året hvor vi har fået ny leverandør af årsringe. Der har jo i længere tid været mange klager over de gamle ringe, hvor skriften forsvandt, eller var så utydelig at det ikke kunne læses. Dette problem skulle nu være løst med de nye.

Medlemsmøde den 27. Januar.

Vi var 31 medlemmer der deltog i mødet der startede kl. 10. Efter kaffe og rundstykker holdt Benny Kløppel et foredrag med billeder fra en tur til Costa Rica i 2011. Det var en helt fantastisk fotosafari vi kom på.  Meget imponerende var at Benny faktisk kunne alle navnene på de fuglebilleder vi så. En stor tak til Benny for at delagtiggøre os i jeres fantastiske tur.

Efter Frokost kom Torsten på, for at fortælle om de store Australske Parakitter. Som altid er det en stor fornøjelse at høre Torsten, for han har altid et eller andet i ærmet der lige kan få de små grå hjernevindinger i gang, denne gang var ingen undtagelse, Droner, Instagram, hvad er nu det for noget, fugle der er ved at uddø, som ikke er det alligevel, den tekniske verden er trængt ind i vores fuglehold. Fugleholdere nedlægger deres fuglehold og tager på Foto Safari i stedet. Der er nu kun få lande i Nordeuropa der avler mutationer og Torsten forventer at mutationsfugle fremover, for nogen artes vedkommen bliver svære at komme af med. Droner der helt lydløst flyver tæt på fuglene i det fri, og tager helt fantastiske billeder, som på nettet kan hentes kvit og frit. Dronerne kan også bruges til fugletælling, blandt andet den Orange buget Græsparakit der ellers kun lever på Tasmanien, er af en fuglefotograf fra Dubai med en drone, fundet i flere eksemplarer på det Australske fastland.                                                                                                             Torsten fortalte om de store Australske Parakitter og som altid var Torsten velforberedt, og kom med mange guldkorn om de forskellige arter. En stor tak til Torsten for et godt foredrag.

Vi er stadig medlem af LDF som associeret medlem, og L.A.P. er at finde på de grå sider.

LAP har stadig en lukket gruppe på Facebook, og alle der  ikke mere er medlem af L.A.P, vil  blive slettet. Er der medlemmer der endnu ikke er kommet med i den lukkede gruppe, kan de sende en mail til mig, så vil jeg sørge for i kommer på.

L.A.P.´s Hjemmeside er også godt besøgt. Jeg bestræber mig på hele tiden at få den opdateret, når nye tiltag kommer.  Jer medlemmer, er meget velkommen til at sende indslag, jeg kan sætte på siden

Bestyrelsens aktiviteter:

Vi var repræsenteret ved bestyrelsestur til Nordjylland

vi var repræsenteret ved vores hygge lørdag

vi var repræsenteret ved planmøde angående Kåringsskuet

Vi var repræsenteret ved Medlemsmødet

vi er repræsenteret ved kåringsskuet

Der er afholdt 4 bestyrelsesmøder.

Laps Dommere holder jævnligt møder om alt det nye der sker på området. I år er alt skrivearbejde vedrørende bedømmelse af vores fugle, foregået via dommernes egen pc. så alle bedømmelser kan tages direkte fra deres pc over på et usb. stik, der sættes i en pc, som har tilslutning til en printer. Det har gjort processen efter bedømmelserne væsentlig nemmere, og vi sparer helt vores skrivedamer.

Udstillingsudvalget.

Var repræsenteret ved Udstillingsmødet.

er repræsenteret ved Kåringsskuet.

Vores Redaktør: Dorthe og Jens laver forsat et rigtig fint blad.  Jeg skulle hilse og sige, de mangler Artikler.                                                                                                                         Tak til alle jer der har sendt artikler til Bladet.

Tove Hansen, laver stadig et stort arbejde med at pakke og udsende vores medlemsblad.

 

Højdepunktet er jo som altid vores årlige kåringsskue, hvor vi kan få bedømt alle vores fugle, for at se om nu også dommerne mener, lige som vi selv, at vi har nogle fine fugle. Samtidig kan vi få en fornemmelse af hvilke fugle vi skal sætte sammen, for at få det ønskede resultalt, det gælder både mutationer, varianter og naturfarvede.                                Spændingen i år har været stor, Fik vi nu også tilladelsen til at holde kåringsskuet, og hvordan ville det hele tage sig ud i disse nye lokaler. Jeg må sige det er gået helt fantastisk, det er utrolige dejlige lokaler her i Låsby.                                                                                       En stor tak til alle der udstiller jeres fugle, der sidder rigtig mange fine fugle derinde. Foråret er lige om hjørnet, Yngle sæsonen starter så småt, det begynder at krible i os alle. Det bliver spændende at se næste år, hvad i har fået på pind.

Vores hustruer er som altid en fantastisk hjælp for os i køkken og cafeteria. En stor tak til jer.

Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde.

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Fødevarestyrelsen finder flere fugle med influenza

Fødevarestyrelsen finder flere fugle med influenza
Særligt i Nordvestjylland og på Sydvestsjælland er fugle bukket under for den højpatogene fugleinfluenza H5N6
Pressemeddelelse, Publiceret: 10. april 2018
Ændret 10. april 2018
Siden påske har Fødevarestyrelsen modtaget knap 80 borgerhenvendelser om døde fugle.  Ikke alle dyrene er blevet undersøgt, typisk fordi de har været i forrådnelse, eller fordi, de ser ud til at være døde af andet end fugleinfluenza.

Men ud af omkring 70 fugle, som DTU Veterinærinstituttet har undersøgt for Fødevarestyrelsen siden nytår, har 13 indtil videre haft den frygtede fuglesygdom. De mange fund overrasker ikke i Fødevarestyrelsen.

‘Det er forventeligt, at vi ser flere døde fugle efter en lang og barsk vinter og ikke alarmerende, at flere af dem er døde med eller af fugleinfluenza, forklarer dyrlæge i Fødevarestyrelsen, Stig Mellergaard.

Han understreger, at fugleinfluenzatypen H5N6 ikke er farlig for mennesker.
Fundene får ikke Fødevarestyrelsen til at lægge restriktioner på hverken hobbyavlere eller professionelles håndtering af deres fjerkræ.

Dyrevelfærd og eksport på spil
‘Men hvad enten man er professionel eller hobbyavler skal man tænke sig om og forsøge at undgå, at man trækker smitte med ind på sin hønsefarm eller til sine hobbyhøns. Derfor lyder rådet stadig, at man skal skifte fodtøj, inden man går ind til sine dyr”, understreger Stig Mellergaard.
De 13 fugleinfluenzaramte fugle, som er fundet og undersøgt i 2018, er alle vildfugle, blandt andet måger, musvåger og ørne. De er fortrinsvis fundet i Nordvestjylland og Sydvestsjælland. En enkelt svane er også konstateret positiv med fugleinfluenza. Den var en af de cirka 30 svaner, som en kajakroer fandt ved Maribo i slutningen af marts. Om de øvrige svaner havde fugleinfluenza er ikke undersøgt.
Der er på nuværende tidspunkt ikke fundet fugleinfluenza i hverken erhvervsbesætninger eller hos hobbyavlere. Sker det, lukker Danmarks salg af fjerkræ til udlandet inden for 24 timer, med alvorlige konsekvenser for både dyr og indtjeningen hos i fjerkræbranchen til følge.
Nyttig viden
Finder du en død fugl i naturen, kan du melde det til Fødevarestyrelsen. Brug gerne app’en Fugleinfluenza Tip. Du kan også bruge Fødevarestyrelsens kontaktformular på fvst.dk.
Nu hvor der er konstateret flere fund af fugle med fugleinfluenza i Danmark, er Fødevarestyrelsen især interesseret i fund, der omfatter flere fugle døde på samme sted. Alle indrapporteringer bliver vurderet af Fødevarestyrelsens dyrlæger.

Læs mere om, hvordan du kan være med til at undgå at sprede fugleinfluenzasmitten.

 

Udgivet i fugleinfluenza, Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar