Landskåringsskue Søndag den 4 Marts 2018

Landskåringsskue

Landsforeningen Australske Parakitter (LAP) afholder kåringsskue i Låsby forsamlingshus
Grønnegade 2. 8670 Låsby. ,
Søndag den 4 marts – 2018

Alle fugle er bedømt enkeltvis. Der er åbent for interesserede fra kl. 10 til 16.00

Entre:  30 Kr pr. voksen. Børn under 14 år er gratis, ifølge med en voksen.

Kørevejledning:
Følg Silkeborg/Herning motorvejen, tag afkørslen mod Låsby, når du kommer til rundkørslen, tag 3 vej, ”Århusvej, tag 2 vej til Højre” Hovedgaden” forsæt forbi Låsby kro forsæt lige ud af Nørregade til du kommer til Grønnegade på din venstre hånd. Følg her LAP’s skilte.

Med venlig hilsen
Per Andersen
Formand

———————————————————————————————————–

Fugleinfluenza fundet i død ørn
Der er fundet fugleinfluenzavirus i en død havørn i en skov nær Slagelse. Der er også gjort enkelte andre fund rundt om i Europa, så det er ikke overraskende, at en død fugl nu er fundet i Danmark.
Pressemeddelelse, Publiceret: 1. marts 2018
Ændret 1. marts 2018
DTU Veterinærinstituttet har konstateret højpatogen fugleinfluenza af typen H5N6 i en havørn. Den vilde ørn blev fundet død i en skov nær ​Slagelse.
Fundet er ikke overraskende, fordi der med stor sandsynlighed er tale om den samme type H5N6, som også er fundet sporadisk i vilde fugle i andre lande i Europa. Der har ikke været rapporteret om smitte til mennesker med denne fugleinfluenzatype.
Fødevarestyrelsen indfører på nuværende tidspunkt ikke skærpede krav til hold af fugle og fjerkræ. Hvis der bliver fundet fugleinfluenza i flere døde fugle i naturen, vil Fødevarestyrelsen igen overveje, om der er behov for skærpede krav til landets fugle- og fjerkræejere for at forhindre smitte til deres besætninger.
Hvad enten man er privat eller professional fjerkræavler, bør man som altid følge de almindelige regler for god smittebeskyttelse som fx skifte af sko, inden man går ind til sit fjerkræ. Læs mere om smittebeskyttelse her​.
Det er første gang siden april 2017, at der er fundet fugleinfluenza i en vild fugl i Danmark. Vi har ikke haft et fugleinfluenza-udbrud hos tamme danske fugle siden februar sidste år.
Læs mere om fugleinfluenza her.
Yderligere oplysninger:​
Journalister kan ringe til Fødevarestyrelsens pressetelefon: 22 84 48 34.

———————————————————————————————————​

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Tilladelse til afholdelse af Kåringsskuet

Så er tilladelsen til afholdelse af Kåringsskuet 2018  kommet.

Bekræftelse på anmeldelse af dyrskue/udstilling
Fødevarestyrelsen har modtaget dit brev af 25. januar 2018 om afholdelse af Kåringsskue den 2.-4. marts 2018 i Låsby Forsamlingshus på Grønnegade 2, 8670 Låsby.
Arrangøren skal afholde samlingen af husdyr efter betingelser, som er fastlagt i bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr1 og bekendtgørelse om beskyttelse af dyr på samlesteder2 og bekendtgørelse om fjerkræproduktion og omsætning af fjerkræ3, samt bekendtgørelse om forebyggende beskyttelsesforanstaltninger mod aviær influenza4.
Det fremgår af anmeldelsen at der udelukkende udstilles australske parakitter.
Oplysninger om bekendtgørelserne kan findes på www.retsinformation.dk.
Det påhviler arrangøren skriftligt at underrettet hver enkelt deltager om betingelserne for tilførsel af dyr, samt at afholde alle udgifter for veterinært tilsyn.
Hvis du har spørgsmål til dette brev, er du velkommen til at henvende dig til Fødevarestyrelsen med henvisning til brevets journalnummer.
Med venlig hilsen
Tina Buth Rasmussen
VeterinærNord
1 Bekendtgørelse nr. 185 af 20. marts 2000 om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr                                                                                                                                 2 Bekendtgørelse nr. 21 af 7. januar 2016 om beskyttelse af dyr på samlesteder og andre samlinger af dyr                                                                                                                                       3 Bekendtgørelse nr. 1450 af 15. december 2009 om fjerkræproduktion og omsætning af fjerkræ                                                                                                                                                        4 Bekendtgørelse nr. 522 af 6. juni 2012 om forebyggende beskyttelsesforanstaltninger mod aviær influenza.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Medlemsmøde lørdag den 27/1 2018

Vi havde et rigtig godt medlemsmøde , hvor 31 medlemmer havde fundet vej til Århus . Her fortalte  Benny Kløppel  om hans  spændende tur til  “Costa Rica ” i 2011, efterfølgende fortalte Torsten Østergaard  om de store Australske Parakitter. Torsten kom med noget af en bombe, for dem der arbejder med  mutationer, idet at der kun er få lande tilbage der arbejder med  mutationer, det er Holland, Belgien, Tyskland , Danmark  få fugleholder i Frankrig og Italien. Torsten forudser at det  vil blive svært at komme af med sine mutationsfugle, hvilke for mange allerede nu er en realitet.                                                        Det var 2 spændende og rigtig gode foredragsholder.

Se referatet i næste medlemsblad.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Medlemsmøde i Århus lørdag den 27 Januar 2018

Der afholdes medlemsmøde på Vorregårds Alle 115, 8200 Århus N                                         Lørdag den 27 Januar kl.10

 

Dagens program.
Fra kl. 10,00 – 10,30: Bliver der serveret formiddagskaffe med rundstykker.
Fra kl. 10,30 – 12,30: Her får vi besøg af Benny Kløppel med følgende.

Foredrag om ”Costa Rica”
Benny Kløppel skriver:
Lige et par få ord om en tur til Costa Rica. Turen til Costa Rica var næsten en foreningstur, for der var 12 medlemmer fra Aarhus Fugleforening, og 2 fra Horsens.
Det var en tur over 23 dage, som jeg havde arrangeret på den måde, at jeg fandt stederne med de fugle som jeg var interesseret i at se, og så håbede jeg at de andre på turen, syntes godt om det jeg havde fundet frem til. Jeg kontaktede så rejseselskabet Jesper Hannibal og Co, som vi havde rejst med før, og uden problemer, vi fik turen på plads til landet som ikke kan kaldes andet end et paradis, og især hvis man er interesseret i fugle, dyr og deres natur.

Så jeg håber med dette foredrag, at kunne give bare lidt af de oplevelser som vi fik i Costa Rica, vi fik set og ikke mindst fotograferet mere end 500 arter. Jeg kan kun anbefale alle som har mulighed for det, tag turen dertil.
Med venlig hilsen
Benny

Fra kl. 12,45 – 13,30: Er der frokost, hvor der bliver serveret 2 stykker godt smørrebrød.

Fra kl. 13,30 – ca. 15,30: Torsten Østergaard fortæller og viser billeder af Kongeparakitter – Rødvinget Parakitter – Prinsesse Parakitter – Rock Peplar Parakitter – Barraband Parakitter – Twenthy Eight Parakitter – Port Lincoln Parakitter – Barnardi Parakitter – Cloncurry Parakitter – Rødkappet Parakitter og Svaleparakitter I normalfarvet og mutationer.

Mødet er ikke kun for foreningens medlemmer, så hvis du har en eller flere fuglevenner med interesse for australske parakitter er du velkommen til at tage dem med.

Der er tilmelding til mødet idet der skal gøres indkøb bla. af smørrebrød.

Tilmelding skal ske til phenningp@gefiber.dk eller Henning Pedersen, telefon 21 97 12 98 senest 23. januar.

L.A.P. vil være vært ved kaffe og rundstykker samt øl og vand til frokosten, men der vil blive opkrævet betaling for smørrebrødet.

Efterhånden som tilmeldingerne indløber, vil de blive lagt ud på hjemmesiden for evnt. samkørsel.

Vel mødt
Bestyrelsen

 

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Godt Nytår

 L.A.P. ønske alle et rigtigt godt nytår.

 

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Udbrud af Fugelenfluenza i Holland

Udbrud af fugleinfluenza i Holland
Der er brug for fokus på smittebeskyttelse, hvis ikke vi skal have nye udbrud af fugleinfluenza herhjemme.
Pressemeddelelse, Publiceret: 12. december 2017

Hyppig håndvask, god rengøring og et minimum af kontakt mellem egne fjerkræ og vilde fugle. Det er et par af de forholdsregler, fjerkræejere skal tage for at minimere risikoen for, at Danmark får nye udbrud af fugleinfluenza.

I slutningen af sidste uge var der et udbrud i en andebesætning nær den lille by Biddinghuizen i Holland. De 16.000 slagteænder i besætningen er allerede blevet aflivet. Myndighederne i Holland har også krævet, at erhvervsfjerkræ i hele landet bliver holdt inde i deres stalde.

Udbruddet er et tegn på, at sygdommen florerer hos vilde fugle. Derfor er det vigtigt, at alle, som holder fjerkræ, er opmærksomme på, at smittebeskyttelse er alfa og omega for at hindre et udbrud af fugleinfluenza.

”Der vil altid være en risiko for fugleinfluenza, men med ret simple huskeregler kan man gøre meget for, at ens fjerkræ ikke bliver syge. Det er vigtigt at have fokus på smittebeskyttelsen,” siger souschef i Fødevarestyrelsen, Stig Mellergaard.

Det seneste udbrud af sygdommen i Danmark var i februar i år.

Se her, hvad man selv kan gøre for at mindske risikoen for, at ens fjerkræ bliver ramt af fugleinfluenza:

Forebyggende beskyttelsesforanstaltninger mod

fugleinfluenza

Regler om forebyggende beskyttelsesforanstaltninger mod fugleinfluenza (aviær influenza) skal mindske risikoen for smitteoverførsel af de alvorlige højpatogene fugleinfluenzatyper.

​​​​Udover de alvorlige højpatogene typer skal reglerne også mindske risikoen for smitteoverførsel af de lavpatogene former af typen H5 og H7, der har evnen til at mutere til de højpatogene former.

Gældende regler:

  • Fjerkræ eller andre fugle i fangenskab skal fodres og vandes indendørs eller under fast tag eller fast overdækning, der sikrer, at større vilde fugle ikke kommer i kontakt med det foder og vand, der er beregnet til dit fjerkræ eller dine andre fugle.
  • Fjerkræ eller andre fugle i fangenskab må ikke få vand fra overfladevandreservoirer (fx. fra søer eller åer) – herunder opsamlet regnvand.
  • Udendørsbassiner, herunder anlagte og naturlige søer og vandhuller, som dit fjerkræ eller dine fugle har adgang til, skal være afskærmet, så større vilde fugle ikke kan få adgang til bassinet.
  • Ved opdræt eller hold af ænder eller gæs må disse dyr ikke have fysisk kontakt med andet fjerkræ eller andre fugle i fangenskab. Deres indhegninger, volierer, stalde m.m. må ikke være placeret på en sådan måde, at der er risiko for smitteoverførsel af fugleinfluenza mellem ænder eller gæs og de andre hønsefugle. Der må heller ikke anvendes samme udstyr, redskaber, fodtøj, transportkasser m.m., medmindre dette er blevet rengjort og desinficeret mellem anvendelse til forskellige formål.
  • Gæs eller ænder må ikke tages med til samlinger, hvor der er andet fjerkræ eller andre fugle i fangenskab. Ved samling forstås udstillinger, skuer, konkurrencer eller lignende, herunder tilførsel til markeder. Dog kan samling ske, hvis en række betingelser er opfyldt. Betingelserne fremgår af Bekendtgørelse om forebyggende beskyttelsesforanstaltninger mod aviær influenza.

Yderligere oplysninger

 

Fødevarestyrelsens pressetelefon, 2284 4834.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

L.A.P afholdt medlems-kom-sammen den 2 september

L.A.P afholdt medlems-kom-sammen den 2 september, i Århus. Det blev en rigtig dejlig eftermiddag/aften, hvor vejret artede sig fra den gode side.                                                           se referatet i næste medlemsblad.

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

L.A.P’s bestyrrelsestur den 22/6-2017

Lap’s bestyrrelse var den 22 juni på besøg hos medlemmer i Nordjylland.

se referatet i vores næste medlemsblad

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Landsforeneingen Australske Parakitter har afholdt Generalforsamling

L.A.P afholdt Generalforsamling i Låsby forsamlingshus lørdag den 4 marts kl. 14.00,   Grønnegade 2 , 8670 Låsby.

se referatet i vore medlemsblad.

Per Andersen

 

 

Udgivet i Generalforsamlig | Skriv en kommentar

Formandsberetning 2017

 

Formandsberetning 2017

Inden vi starter Generalforsamlingen vil jer bede jer rejse jer og hole 1 min stilhed for vores medlem Preben Mogensen der døde den 26. juli og for Ingrid Hoffmeister der døde den 30. August efter kort tids svær sygdom.

Ære være deres minde……….

Vi skal ha valgt en ordstyrer, vi vil forså Tage Andersen……, Tage blev valgt.……………………

 

Endnu et år er gået, og jeg mener der er sket rigtig meget siden vores sidste generalforsamling, bland andet er vi jo kommet i disse for os nye lokaler her i Låsby. Årsagen var at Skæring jo satte Lejen af lokalerne op med 80 %, hvilket vi ikke kunne acceptere. Vi så os så omkring efter nye lokaler, og vores medlem Henrik Laursen var med i Låsbys forsamlingshus bestyrelse, og sagde de havde plads til os og vores materiel, så det var jo helt fantastisk, og den 21. september blev alt flyttet herud.

Den 22 Juni var bestyrelsen på besøg hos 10 af vores medlemmer i og omkring det Sønderjyske. Vi kørte fra Ry kl. 7,15 om morgenen og da vi kom til Horsens begyndte det at regne, og regnede kraftigt til kort før vi tog fra det første besøg, resten af dagen var vejret fint.

Vi besøgte

Jørn Østergaard i Daugård

Kurt Jensen i Vejle

Hans Bjørnskov i Aabenraa

Peter Stabel i Rødekro

Verner Flindt i Aabenraa

Benny Christensen i Gråsten

Hans Jørgensen i Tønder

Michael Dirksen også i Tønder

Frede Vejrup i Sønder Omme

Steen Nissen også i Sønder Omme

Det var en hel fantastisk og uforglemmelig dag, hvor vi fik set rigtig mange fine Australske Parakitter, græsparakitter og voliereanlæg, samt Får, Høns, Geder og flotte haver.                                                                                                                                                       En stor tak til jer alle for at vi måtte besøge jer, og se jeres fine fuglehold og ligeledes tak for alt det vi blev budt på, alle steder.  23.15 var vi igen i Ry efter en lang skøn dag.

Den 2-4. September var vi 36 medlemmer der var i Holland, det var Aldert Westmand og Henning der havde tilrettelagt turen.

Vi startede 6.15 om morgenen fra Lystrup ved Århus og samlede medlemmer op langs motorvejen mod Tyskland.  Da alle var kommet på bussen var der kaffe og Rundstykker og en lille en til at klare stemmen. Vi fik et lille ufrivillig ophold nær grænsen da ”Torben” vores Chauffør, opdagede at der manglede nogle papir på bussen, de blev dog hurtigt fremskaffet så vi kunne komme videre. Ved Middagstid hev Torben 2 lange borde ud fra bussen og serverede et rigtig fint middagsmåltid.  Turen videre mod Holland gik uden problemer og der blev tid til at besøge en frøhandler. Der blev handlet en del, inden vi tog videre til vores Hotel. Her fik vi tildelt vores værelser så vi lige kunne smække benene lid op inde vi skulle spise.      Vi fik en dejlig aftensmiddag og efterfølgende blev baren lige rundet inden vi strøg til køjs.

Vi mødtes næste morgen med Westmann hos den første fugleholder, A.J Emmink, Han har et fint fuglehold med mange Australske Parakitter og græsparakitter.    Vores næste besøg var hos Gerrit Fik som havde et fint fuglehold med mange af de store Australske Parakitter, vi gik så gennem hækken til naboen der også havde mange store Australske Parakitter og en del Græsparakitter. Havde bland andet den gule Rock Pepler, efter megen snak og fotografering begge steder, tog vi videre til

Roel Winter, han har en dejlig stor gård hvor alt osede af hygge i og omkring voliererne og ejendommen, havde et fint fuglehold med mange sorte Rosella og en del med kun Sort ryg.

Vi kørte til Michel Van der Plas der har et fugleinternat, for misrygtet fugle, eller hvis fuglefolk der ikke magtede at have fugle mere, kunne de komme ind med fuglene så de fik en ordentlig pasning og pleje. Mange af fugle var adopteret af firmaer eller privatpersoner, de betalte så for foder og pleje. Det var et spændende sted, hvor vi godt kunne have bruge en del mere tid, for der var rigtig meget at se på.                                                                                                                                                                   Det var nu middag og Torben hev igen sine borde frem fra bussen og serverede en lægger frokost.

Vores næste besøg var hos Hans Van Wijk der næsten udelukket arbejde med Blommehovede, og jeg skal lover for der var mange forskellige, havde blandt andet en Blommehovedet Dueparakit, der skulle være noget af en meget stor sjældenhed.

Vores sidste besøg var hos B. Profigt, der havde rigtig mange nymfeparakitter i hvide og grå mutationer, havde også en del af de store Australske Parakittre.

Vi tog tilbage til hotellet hvor der var tid til at hvile lidt inde aftensmaden, vi fik en dejlig 3 retters menu. Efterfølgende blev baren besat til langt ud på aftenen, og dagens oplevelser gennemsnakket.

Næste morgen tog vi afsked med hotellet og kørte til Aldert Westman og så hans fantastiske fuglehold, med mange forskellige Australske Parakitter og Græsparakitter, de var i mange forskellige Mutationer. Som altid er det en meget stor oplevelse at se hans fuglehold. Efter 1½ times fuglesnak, gik turen mod Danmark.                                                                                                                                                                 Det var en rigtig dejlig tur hvor vi fik set rigtig mange flotte fugle og voliere, en stor tak til alle fugleholdere, for at de vil tage imod sådan en stor flok som vi var, og  for at vi måtte komme og se jeres fuglehold. Og tak for alt det, vi alle steder blev budt på.   En stor tak til Aldert Westman og Henning for en rigtig flot arrangeret tur, og tak for den store opbakning der var til turen fra jer medlemmer.

.

              LAP standen var ikke ude i 2016.

Vores medlemsmøde den 28. januar havde vi i Cafe Smilet i Århus, vi var 34 medlemmer fra alle dele af landet og en fra Sverige.

Først hørte vi John Frikke, der fortalte om papegøjekongressen på Tenerife i 2014. Det var et meget spændende at høre om selve kongressen, og at man her lade stor vægt på den sociale del. John fortalte så om den store papegøjepark, ledsaget af de fine billeder John havde taget. Slutlig fortalte John om sit eget meget varierede fuglehold, han er gået lidt væk fra de Australske Parakitter til fordel for de Sydamerikanske, men har stadig Australske parakitter.

Torsten fortalte så om de Australske Parakitter ”Variation normalfarvede fugle” Alle Australske Parakitter variere meget i farven, dette gælder for kroppen grundfarve, rygfarve, tegning og pandebånd og det gælder både i naturen og i fangenskab. De kaldet for typer eller varianter.

Pludselig kom Torsten med et nyt ord, som jeg ikke mindes jeg har hørt tidligere                   ” Sportsfugl” Hvad er nu det for noget, jo når en fugl vi har sidende i Volieren, ikke findes i naturen, kaldes det en ”sportsfugl” feks: En Rosella med hel gul ryg, en Browns med sort ryg o.s.v. Torsten sagde det er bedst at holde fuglene typemæssigt adskilt og vi skulle huske, aldrig at droppe de naturfarvede fugle.

Tusinde tak til de 2 foredragsholder for en oplevelsesrig dag og tak til alle medlemmer for den store opbakning.

LAP, har den lukkede gruppe på Facebook, for foreningens medlemmer, hvor man kan komme med alle former for input, som har relation til vores fælles hobby. Hvis nogen endnu er kommet med, kan i blot give mig et præg om det, så vil i få en invitation.

Vi er stadig tilknyttet LDF, som associeret medlem og vi er at finde på de grå sider.

Bestyrelsens aktiviteter:

Vi deltog i besigtigelse af vores nye lokaler

Vi var repræsenteret ved bestyrelsestur til Sønderjylland

Vi var repræsenteret ved Hollandsturen.

Vi var repræsenteret ved flytning af vores materiel.

Vi var repræsenteret ved planmødet sammen med udstillingsudvalget, angående Kåringsskuet.

Vi var repræsenteret ved Medlemsmødet den 28 Januar

Der er afholdt 4 bestyrelsesmøder.

L.A.P.’s dommere afholder stadig jævnligt møder, hvor de holder sig opdateret om alt det nye der sker på området, og man må jo sige hvad angår mutationer, er det ikke småting der sker. En stor tak til dem.

Udstillingsudvalget:

har deltaget i flytning af vores materiel og I udstillingsmødet.

En stor tak til jer.

Vores Redaktører Dorthe og Jens laver et rigtigt fint medlemsblad og det er sat flot op.                                                                                                                                                           En tak til alle jer der har lavet artikler til bladet.                                                                   Dorthe og Jens mangler altid artikler til bladet, så skriv lidt om jeres fuglehold, eller ferieture hvor i har besøgt fugleparker eller fuglefolk, og send det til dem.

Tove Hansen, laver forsat et stort arbejde med at pakke og sende vores medlemsblad ud.

Vores Hjemmeside er forsat godt besøgt.

Højdepunktet i vores forening er jo som altid vores årlige Kåringsskue. Jeg har været særlig spædt i år, om hvordan vi nu fik det hele sat op her i Låsby, men sådan skulle det  jo ikke være i år, grundet fugleinfluenzaen. Jeg håber ikke vi bliver udsat for det igen. I 2006 måtte vi også aflyse kåringsskuet grundet fugleinfluenza.

Vores hustruer er som altid en kæmpe hjælp for os, det være sig i det daglige og ved arrangementer.

Sluttelig vil jeg sige tak til bestyrelsen for et godt samarbejde i 2016.

Udgivet i Formandsberetning | Skriv en kommentar