Gaveide : Bliv medlem af L.A.P

Er du eller en ven ikke medlem af L.A.P så er gaveidéen her.

Ved køb af et medlemskab , til 300 kr. skal det først fornyes igen den  1 August 2018.

Her lidt om, Landsforeningen Australske Parakitter. 

I daglig tale kaldet L.A.P. blev stiftet i 1981. I klubben arbejdes der med alle australske parakitter, med undtagelse af nymfeparakitter og undulater.  Alle de australsk parakitter findes i dag ud over de naturfarvede også i talrige mutationer.

Foreningen udgiver et medlemsblad, som udkommer 6 gange årligt. I bladet bringes medlemsartikler samt andre artikler og nyt fra såvel ind – som udland. Desuden er der en løbende udsendelse af såvel nye som reviderede standardbeskrivelser, som 2 gange årligt er vedlagt 1 stk. farvefoto af en australsk parakit. Udsendelsen vil med tiden blive til et vigtigt opslagsværk for de medlemmer, som vil yde et målbevidst avlsarbejde og dermed være med til at gøre kvaliteten på australske parakitter bedre.

Herudover har foreningen fået lavet et opdrætskatalog, således at man kan se hvilke medlemmer der arbejder med hvilke fugle og herunder hvilke mutationer, så man af denne vej kan finde frem til de fugle man måske står og mangler, eller måske finde medlemmer med hvem man kan få etableret samarbejde med.

I kataloget optages kun de Australske Parakitter som vi i foreningen arbejde med.

Tilmelding hertil skal ske 1 gang årligt, idet man ønsker kataloget så opdateret som muligt.

Foreningen afholder 1 årlig voliere tur i ind eller udland samt 1 årligt landskåringsskue, samt 1 medlemsmøder i vinterhalvåret.

Foreningen har endvidere salg af farvefotos som er beregnet til at indsætte i samlebindbind sammen med de forskellig standardbeskrivelser, samt salg af foreningens egne farvede årsringe.

Beløbet for medlemsskabet kan overføres eller indbetales til L.A.P.´s bankkonto i Nordea.

Regnr.5667 kontonr. 0564879053. 

Husk at skrive navn adresse i feltet med meddelese til modtageren.

Per Andersen

13-DSC02968

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Vores materiel blev flyttet til Låsby den 21/9-2016

Vores materiel er nu flyttet til Låsby, mere om dette i næste medlemsblad.

Per Andersen

04-dsc01352

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Hollandsturen 2- 4 september 2016

Så er vi vel hjemme efter en rigtig god tur. Vi fik set 8 fine og meget varierede fuglehold, og her i blandt var der meget sjældne fugle. På vejen til Holland, blev der tid til et  besøg hos en frøhandler. Alle medlemmer bidrog aktivt til, at det blev en helt fantastisk tur. Se referatet i næste medlemsblad.

Per Andersen

41-DSC01108

Udgivet i Ture til udlandet | Skriv en kommentar

Til Orientering: Fugleinfluenza på Fynsk Gård

 

Pressemeddelelse fra Fødevarestyrelsen

Fugleinfluenza i fynsk gråandebesætning

En besætning med gråænder på Fyn ved Brenderup er ramt af den mindre alvorlige fugleinfluenza H7. Besætningen består af 3000 ællinger. For at forebygge smitte og for at forhindre at virus udvikler sig, vil de smittede ællinger blive aflivet. Fødevarestyrelsen opretter en 1 km spærrezone omkring gården.

DSC00849

 

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Kåringsskuet 2016

Kåringsskuet 2016 er nu veloverstået.

Det  var et rigtig godt kåringsskue, hvor 228  Græsparakitter og Australske Parakitter var til bedømmelse.                                                                                                                                           Sammenlignet med  andre år , var der et dejligt  store antal af de  store Australske Parakitter.

49-DSC09358 55-DSC09383

se referatet i medlemsbladet.

 

61-DSC09395

 

Udgivet i Kåringsskue | Skriv en kommentar

                                                     2-DSC06476

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Medlemsmøde den 23 /1 -2016

Så har vi holdt det årlige medlemsmøde i Århus, der var fin opbakning til mødet. Michael Falkendorff fortalte og viste billeder fra hans rejse til Borneo og sydøst-asien og ned til              NewZeland  , en fantastisk rejse med flotte billeder.                                                                   Torsten Fortalte om normalfarvede, kontra Mutationer, og hvor mutationer er ved at overtage markedet  fuldstændig ,så de rene naturfarvede mere og mere forsvinder og uddø-er, hvis ikke vi,´som fugle folk tager os sammen og sætter et par voliere af til de rene naturfugle.

Se referatet i næste medlemsblad1-DSC09132

Udgivet i LAP medlemsmøder | Skriv en kommentar

Bekendtgørelse om transport af dyr

Bekendtgørelse om transport af dyr

I medfør af § 16 i lov nr. 256 af 27. maj 1950 om værn for dyr fastsættes følgende:

§ 1. Reglerne i denne bekendtgørelse finder anvendelse på transport her i landet af levende pattedyr og fugle, når dyrene transporteres over en afstand af højest 50 km regnet fra begyndelsen af transporten til bestemmelsesstedet. Reglerne finder dog anvendelse uanset afstand ved transport af dyr i ikke-kommercielt øjemed og af enkeltdyr ledsaget af en fysisk person, der er ansvarlig for dyret under transporten, samt ved transport af selskabsdyr, som ledsager deres ejer på privat rejse, og ved transport af dyr i landbrugskøretøjer eller i egne transportmidler, som foretages af opdrætteren eller opfederen, når forholdene nødvendiggør sæsonbetonet græsningsskifte for visse dyrearter, i ikke-erhvervsmæssigt øjemed

Transport af fugle.

A. Fjerkræ og andre fugle.

     § 7. Fjerkræ skal transporteres i kasser, bure eller kurve med tæt bund og af en sådan størrelse, at dyrene kan bevæge sig mellem hinanden og stå oprejst uden at berøre låget med ryggen. Ved transport af længere varighed end 12 timer skal dyrene dog kunne stå oprejst uden at berøre låget med hovedet. Mindst to af kassens sider, eventuelt en af disse og låget, skal være forsynet med trådnet, tremmer eller ventilationsåbninger, således at en rigelig luftcirkulation er sikret under transporten, uden at dyrets hoved eller ben kan passere åbningerne. Kasserne (kurvene) må ikke stables således, at den fornødne luftcirkulation hindres.                                                                                                                                   Stk. 2. I hver kasse, bur eller kurv skal der enten være en passende mængde vandholdigt foder, i almindelighed rå, overskårne rodfrugter, eller en fast anbragt drikkekumme med vand samt en fast anbragt ædekumme med foder. Dette gælder dog ikke                                                                                             a. ved transporter af indtil 12 timers varighed                                                           b. ved transporter af indtil 24 timers varighed af daggamle kyllinger (herunder kalkunkyllinger) og daggamle gæslinger og ællinger, når transporten er sluttet senest 72 timer efter klækningen.

     § 8. Transport af andre fugle skal foregå under iagttagelse af reglerne i § 7 med de ændringer, der følger af de pågældende fugles art og natur.

FUGLE

Rejse fra Danmark

 

For selskabsfugle gælder helt særlige regler, og ikke ret mange lande har de samme regler. Desuden kan der være tale om fugle opført på Washingtonkonventionens Liste I, som kræver CITES papirer. Det er Skov- og Naturstyrelsens ansvarsområde.  LINK. Så du kan ikke under nogen omstændigheder tage så meget som en gråspurv med nogen steder uden et grundigt check af modtagerlandets regler. LINK. Og fuglen skal altid være personledsaget. Reglerne for udførsel til lande uden for EU er anderledes end til EU lande.

Rejse til Danmark

Der foreligger endnu ikke fælles EU-regler for privat rejse med fugle fra et EU-land, og der foreligger tilsyneladende ikke så mange krav p.t., bortset fra CITES-kravene og at der midlertidigt kan være forbud mod at flytte fugle p.gr.a. fugleinfluenza. Jeg kan ikke se at der er krav om sundhedscertifikater eller begrænsning på 5 fugle. LINK

 

Du kan som privatperson uden videre tage fugle med hjem til Danmark fra andre EU-lande.

Det gælder dog ikke for fjerkræ (som er høns, kalkuner, perlehøns, ænder, gæs, vagtler, duer, fasaner, agerhøns og strudsefugle der opdrættes eller holdes i fangenskab med henblik på avl, produktion af kød eller konsumæg eller levering af vildt til udsætning).Samme regler gælder hvis du som privatperson vil indføre fugle fra Andorra, Færøerne, Grønland, Island, Kroatien, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz og Vatikanstaten.Fuglen skal altid være ledsaget af en person på rejsen (citat fra styrelsens hjemmeside)

 

Udgivet i Transport af fugle | Skriv en kommentar

Aktiviteter i foråret 2016

23 Januar 2016 Medlemsmøde.

23 Januar 2016 Bestyrelsesmøde.

6 februar 2016  Dommermøde i Ribe.

4-5  marts  2016  Opstilling af materiel,  bedømmelse af fugle .

6 marts 2016  Kåringskue samt generalforsamling.

Udgivet i Aktiviteter | Skriv en kommentar

Medlemsmøde i Århus , Lørdag den 23 Januar 2016 kl. 10.00

Der afholdes medlemsmøde på Vorregårds Alle’  115,  8200 Århus N.                  Lørdag den 23 januar kl.10

Dagens Program:  

fra kl. 10,00 – 10,30 bliver der serveret kaffe med rundstykker.

Fra kl. 10,30 – 12,30 får vi besøg af  Michael Falkendorf                                      med Foredrag om ”Bornoe”  Sydøstasien 

Michael Falkendorf   skriver: Jeg glæder mig til at tage jer med en tur til Sysøstasien for at se på den meget forskelligartede natur – lige fra Borneos jungle til gletsjer i New Zealand. – Og der kommer nok lidt kultur med også, for den har jo som bekendt ændret en del på naturen.  Vi flyver fluks til den malaysiske del af Borneo i nord. Vi skal op på Sydøstasiens højeste bjerg og ned i Sandakans jungle og se orangutang, vilde elefanter og næsehornsfugle.  Herfra tager vi til New Zealand fra Nordøen til Sydøen, tager på vulkanvandring, ser hvaler, svømmer med delfiner og går en tur på Fox Glacier, der ligger lige ved siden af en skov af 6m høje bregner. Vi skal også lige se fjordlandet og bl.a. kea og kiwi.  Vi suser nordpå igen til Singapore Bird Zoo, som næsten er på størrelse med Københavns, men udelukkende med fugle.                                                                                                  Turen ender i Filippinerne, på Mindanao, hvor vi bl.a. skal se, hvordan man får kokosnødder ned. Og der bliver nok også plads til en god historie om en dame og en date.  Hele turen varer ca. 1½ time med masser af billeder.

Vi ses.                                                                                                                                                                                    De bedste hilsener                                                                                                                                                Michael Falkendorf

kl.12.45 – 13.30 er der frokost, hvor der bliver serveret 2 stykker godt smørebrød.

Fra  kl. 30.30 – ca.15.30 Torsten Østergaard med fordraget, opdræt af Græsparakitter, normalfarvet kontra mutationer.

Mødet er ikke kun for foreningens  medlemmer, så hvis du har en eller flere gode fuglevenner med interesse for australske parakitter er du velkommen til at tage dem med.

Der er tilmelding til mødet, idet der skal gøres indkøb, af bla. smørebrød.

Tilmelding skal ske til phenningp@gefiber.dk  eller Henning Pedersen, tlfefon 21971298, senest onsdag den 20 Januar.

L.A.P. vil være vært ved kaffe og rundstykker samt øl og vand til frokost, men der vil blive opkrævet for smørebrødet.

Efterhånden som tilmeldingerne indløber, vil navn og by blive lagt ind her på hjemmesiden for evt. samkørsel.

vel mødt.                                                                                                                                                                bestyrelsen

Bornoe

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Udgivet i LAP medlemsmøder | Skriv en kommentar