L.A.P deltog ved udstllingen “Vores levende Hobby” i forum den 28-29 og 30 september.

Lap deltog i udstillingen “vores levende  Hobby” i Forum  København. Ud over landsforeningen Australske Parakitter var der kun  specialklubberne  for Undulater  og Kanarie fugle                                                                                                                                               Jeg var meget skuffet over, at ikke en eneste fugleforening på Sjælland fandt det interessant at komme og repræsentere deres  forening. Jeg havde rat mange  henvendelser fra fugleinteresseret ,  der ville ha stor glæde af at være i en lokal forening, og de var da også skuffet over at der ikke var flere fugle repræsenteret.                                                             Jeg havde nogle interessante dage i Forum, bortset fra megen larm fra en agilitybane 3 meter fra L.A.P stand. Besøgstallet følte jeg ikke var overvældende, specielt ikke fredag , som nok skyldes at landet fra middag var lukket helt ned på grund af Politiaktioner, alt i alt besøgte ca. 13000 udstillingen.                                                                                                        Der var udstillet mange forskellige dyrarter, Katte , fisk ,Kaniner, Høns , Duer, slanger, krybdyr, marsvin, ugler og meget mere, så for dyrelsker var der meget at se på.

Per Andersen

 

 

Udgivet i Aktiviteter, Udstilling | Skriv en kommentar

Hollandsturen den 31 August og 1-2 september 2018

 

Så er vi hjemme igen efter en hel fantastisk tur til Holland. Vi besøgte 9 fugleholder, der repræsenteret en stor del af de Australske Parakitter og Græsparakitter.
se referatet i næste medlemsblad.

 

 

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

L.A.P. Aktiviteter 2018

27 Januar, medlemsmøde i Århus.

2-3 marts Kåringsskue i Låsby

27 Juni , Bestyrelsestur til medlemmer

31  august 1-2 september , medlemstur til Holland

28-30 september ,L.A.P deltager ved “Vores levende Hobby” i Forum, København

 

 

Udgivet i Aktiviteter | Skriv en kommentar

Bestyrelsestur til medlemmer den 27 Juni 2018

Bestyrelsen besøgte medlemmer i Lemvig , Holstebro og Herning områderne, en fantastisk dag, hvor vi fik set rigtig mange flotte fugle. Se referatet i næste medlemsblad.

Per  Andersen

Udgivet i Bestyrelsestur til medlemmer, Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Fugleinfluenza fundet i død ederfugl

Der er konstateret højpatogen fugleinfluenza i en død fugl fundet i Smålandshavet nord for Lolland. Fødevarestyrelsen minder fjerkræejere om at passe godt på deres egne fugle og huske smittebeskyttelsen.
Pressemeddelelse, Publiceret: 18. juli 2018

DTU Veterinærinstituttet har konstateret højpatogen fugleinfluenza af typen H5N6 i en død ederfugl. Den vilde fugl blev fundet sammen med flere andre døde fugle i Smålandshavet nord for Lolland.
Der er tale om den samme type fugleinfluenza, som også er fundet tidligere på året i vilde fugle i både Danmark og andre lande i Europa, men det er unormalt, at der bliver fundet fugleinfluenza om sommeren. Det fortæller souschef og dyrlæge i Fødevarestyrelsen, Stig Mellergaard.
“Sygdommen ses hyppigst vinter og forår, så det er overraskende, at vi har gjort dette fund midt på så varm en sommer,” siger han.
En stor del af de fund, der er gjort i år, har netop været i området omkring Sydsjælland, og Stig Mellergaard opfordrer til, at man melder fund af døde fugle til Fødevarestyrelsen, hvis man har mistanke om, at fuglen kan være død af fugleinfluenza. Eksempelvis hvis der er flere døde fugle på samme sted. Fund kan meldes via appen Fugleinfluenza Tip, som kan hentes i App Store og på Google Play.
Man kan også skrive via Fødevarestyrelsens kontakt-formular. Den finder du på Fødevarestyrelsen.dk under ‘Kontakt’.
Fundet får ikke Fødevarestyrelsen til at indføre skærpede krav til hold af fugle og fjerkræ, men minder om, at man både som privat og professionel fjerkræavler, altid bør følge de almindelige regler for god smittebeskyttelse som fx skifte af sko, inden man går ind til sit fjerkræ. Læs mere om smittebeskyttelse her.
Fødevarestyrelsen vurderer, at fundet ikke får yderligere konsekvenser for den danske eksport. Da fundet er gjort i en vild fugl, har Danmark derfor stadig officiel status som land, der er fri for højpatogen fugleinfluenza i besætninger.

Udgivet i fugleinfluenza | Skriv en kommentar

Lap tager til Holland den 31 August til 2 Septembere 2018

HOLLAND

Landsforeningen Australske Parakitter har tilrettelagt en tur til Holland i dagene
31. august – 2. september med start i Aarhus fredag den 31.august om morgenen og med opsamling enkelte steder ned gennem Jylland. Turen kommer til at foregå i en 4 stjernet bus og med samme chauffør som i tidligere år.                                                                           Når de sidste er kommet om bord i bussen vil der blive serveret morgenkaffe med rundstykker, og måske en lille en.                                                                                                  Når chaufføren skal have en af sine lovmæssige pauser omkring middagstid, vil der blive opstillet et bord uden for bussen, her fremtryller vor chauffør Torben en meget fin og god frokost.                                                                                                                                                      Hvis ellers trafikken ned igennem Tyskland glider som forventet, og uden for mange trafikpropper vil der blive tid til at besøge en frøhanden m/m inden vi når vort
Hotel.                                                                                                                                                              Vi vil ankomme til hotellet hen under aften, og efter vi har fået nøglerne til vore værelser, serveres der aftensmad som består af en buffet, hvorefter resten af aftenen er til social samvær.                                                                                                                                               Lørdag morgen starter med morgenmad, herefter tager vi på tur til 5 – 6 opdrættere.
Omkring frokosttid fremtryller Torben igen et frokostbord til os. Tilbage til hotellet hen under aften hvor vi igen får serveret buffet, og derefter igen social hygge.                                   Søndag morgen starter igen med morgenmad, herefter går turen tilbage til Danmark, måske via en importør eller fuglehandel, hvis der kan laves aftale med en sådan, vi må jo tænke på at det er søndag. Igen omkring frokosttid vil Torben igen stille sit frokostbord op.

Tidspunkt for start og hvor opsamling vil foregå samt tidspunkt for hjemkomst vil følge senere.                                                                                                                                                     Et af foreningens medlemmer, Aldert Westman, Nieuwlande, Holland, som er dansktalende, vil tilrettelægger turen for os og følge os som guide og tolk i et område vi ikke tidligere har besøgt.

Sidder der nogen derude i sommerlandet, der ikke har fået tilmeldt sig turen, er det nok muligt at der kan være et par stykker mere med i bussen.                   Kontakt da Henning Pedersen på tlf. 0045 21971298

Bestyrelsen.

 

 

Udgivet i Foreningen, Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

TRUSSELSVUDERING AF AVIÆR INFLIENZA

28-05-2018 J.nr.: 2018-14-81-05855/PERNI

Risiko for smitte med aviær influenza til dansk fjerkræ pr. 28. maj 2018

Trusselsvurdering:
Der er den 23. maj 2018 konstateret et udbrud af lavpatogen fugleinfluenza H5 i en fjervildtbesætning i Skåne, Sverige.
Fødevarestyrelsen vurderer: Den samlede risiko for smitte med aviær influenza til dansk fjerkræ gennem samhandel med fjerkræ og rugeæg er fortsat lav.

Sverige De svenske veterinærmyndigheder har den 24. maj rapporteret om et udbrud af lavpatogen fugleinfluenza H5 i en fjervildtbesætning med 1500-1600 voksne fasaner, 7000 fasankyllinger og 40.000 rugeæg beliggende i Arlöv, Burlöv Kommune i det sydvestlige Skåne. (se kort nedenfor). Der har ikke været konstateret kliniske tegn på sygdom hos fasanerne. Prøver til undersøgelse for fugleinfluenza blev udtaget i forbindelse med det svenske nationale overvågningsprogram for fugleinfluenza.

Bekæmpelsesforanstaltninger i medfør af AI-direktivet (2005/94) er iværksat, herunder oprettelse af en 1 km restriktionszone og aflivning af fjerkræ i besætningen. Med henblik på at vurdere risikoen for at have indført smitte fra Sverige til Danmark er der udført søgning i TRACES på transporter af levende fjerkræ. Der er undersøgt indførsler og udførsler de seneste 2 måneder.

Der har i perioden været 5 indførsler af levende fjerkræ mellem Sverige og Danmark. Ingen af indførslerne stammer fra Burlöv kommune. Der har i samme periode været 1 udførsel af levende fjerkræ fra Danmark til Sverige. Denne er ikke gået til Burlöv mmune.

Fødevarestyrelsen • Stationsparken 31-33 • DK-2600 Glostrup Tel +45 72 27 69 00 • Fax +45 72 27 65 01 • CVR 62534516 • EAN 5798000986008 • www.fvst.dk/kontakt • www.fvst.dk

Referencer: EU Kommissionens fax: 40/2018 ADNS-meddelelse af 24. maj 2018

Øvrige udbrud i EU-lande inden for de seneste 2 måneder

Bulgarien De bulgarske veterinærmyndigheder har de seneste 2 måneder rapporteret om 9 udbrud af højpatogen fugleinfluenza H5 i fjerkræbesætninger primært beliggende i Plovdiv provinsen (se kort nedenfor). Det seneste udbrud fandt sted den 25. maj i den nordøstlige del af landet. Flertallet af udbruddene er konstateret i andebesætninger, som er undersøgt i forbindelse med det bulgarske nationale overvågningsprogram for fugleinfluenza. Danmark har ikke haft handel med Bulgarien, hvad angår levende fjerkræ og rugeæg de seneste 2 måneder.

Kort over HPAI udbrud i fjerkræ i Bulgarien 28. marts – 28. maj, 2018. Kilde: ADNS

Referencer: EU Kommissionens fax 14/2018, 27/2018 og 35/2018 ADNS-meddelelser af 4. – 25. april og den 28. maj 2018

Fødevarestyrelsen • Stationsparken 31-33 • DK-2600 Glostrup Tel +45 72 27 69 00 • Fax +45 72 27 65 01 • CVR 62534516 • EAN 5798000986008 • www.fvst.dk/kontakt • www.fvst.dk
Seneste udbrud i Danmark
Der har senest været udbrud af højpatogen aviær influenza i Danmark i februar 2017 og af lavpatogen aviær influenza i maj 2018.

Den d. 7. februar 2017 blev der konstateret udbrud af højpatogen aviær influenza H5N8 i et lille udegående gåsehold på Frilandsmuseet i Maribo på Lolland.
Den 7. maj 2018 blev der konstateret udbrud af lavpatogen aviær influenza H5 i en slagteandebesætning i Nordjylland.
Højpatogen aviær influenza og lavpatogen aviær influenza H5 og H7 er anmeldepligtige i Danmark

Udgivet i fugleinfluenza, Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Mild Fugleinfluensa ved Holstebro.

Forholdsvis mild fugleinfluenza i andebesætning
Fødevarestyrelsen har i sin rutinemæssige overvågning fundet lavpatogen fugleinfluenza i en andebesætning nær Holstebro. Besætningen på i alt godt 20.000 ænder skal nu aflives.
Pressemeddelelse, Publiceret: 6. maj 2018
Ændret 6. maj 2018
​Fødevarestyrelsen har fundet såkaldt lavpatogen fugleinfluenza i en fjerkræbesætning ved Vinderup nær Holstebro med mere end 20.000 ænder. Hele besætningen vil nu blive aflivet.
Det drejer sig om lavpatogen fugleinfluenza af typen H5. Lavpatogen betyder, at den er mild sammenlignet med højpatogene typer. De fleste fjerkræ dør ikke af lavpatogen fugleinfluenza, men de kan smitte andre fjerkræ, og sygdommen kan ændre sig til den højpatogene type, der har en dødelighed på op imod 100 procent.
Souschef og dyrlæge i Fødevarestyrelsen Stig Mellergaard fortæller, at de smittede fugle ikke har vist sygdomstegn. Sygdommen blev fundet af Fødevarestyrelsens rutinemæssige overvågningsprogram.
“Det er vigtigt, at vi finder ramte fugle. Også når de ikke viser tegn på sygdom. På den måde kan vi tage vores forholdsregler og sikre, at så få fugle som muligt bliver smittet, og vi kan bremse sygdommen, inden den eventuelt udvikler sig og bliver højpatogen,” siger Stig Mellergaard.
Udover aflivningen bliver der også oprettet en zone med særlige restriktioner på en kilometer rundt om besætningen. Der er ikke andre professionelle fjerkræbesætninger i zonen, så de strammere regler får kun betydning for hobbyejere. Reglerne siger bl.a., at fjerkræ og deres æg ikke må flyttes ud af zonen i 21 dage. Fjerkræ i zonen må gerne være udendørs.

Udgivet i fugleinfluenza, Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Datatilsyn

Foreningers behandling af personoplysninger

Registrering af medlemsoplysninger

Foreningers registrering af oplysninger om medlemmerne er som udgangspunkt uproblematisk i forhold til persondataloven. Det er således Datatilsynets opfattelse, at en forening i medfør af reglerne i persondatalovens kan registrere almindelige oplysninger som f.eks. indmeldelsesdato, id-oplysninger, evt. tillids- eller hvervsposter m.m. En forening vil som udgangspunkt også kunne registrere oplysninger af mere speciel karakter, f.eks. oplysninger om et medlems bedste score, golfhandicap, certifikat niveau m.m.

Videregivelse af medlemsoplysninger

For så vidt angår videregivelse af medlemsoplysninger skal der ifølge Datatilsynets praksis skelnes mellem to situationer:

Videregivelse af medlemslister i foreningsblade m.v. kan som udgangspunkt ske uden den enkeltes (medlemmets) samtykke under forudsætning af, at bladet kun distribueres til medlemmer.

Derimod kræver videregivelse i form af offentliggørelse på det åbne internet det enkelte medlems samtykke. Datatilsynet er af den opfattelse, at medlemskab af en forening, uanset at denne måtte være en ukontroversiel – f.eks. en sportsforening, er en privat sag. Tilsynet har yderligere lagt vægt på, at der vil være en risiko for, at medlemsoplysningerne vil blive (mis-)brugt til uvedkommende formål, f.eks. markedsføring. Offentliggørelse af en oplysning om persons medlemskab kræver derfor det enkelte medlems samtykke.

I den forbindelse bemærkes, at Datatilsynet i sin praksis ligestiller lukkede sider på internettet med et foreningsblad m.v. under forudsætning af, at det f.eks. ved hjælp af password eller lignende sikres, at kun medlemmer har adgang til den pågældende side.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Hollandstur fra 31 August til 2 september 2018

HOLLAND

Landsforeningen Australske Parakitter har tilrettelagt en tur til Holland i dagene 31 august – 2. september med start i Aarhus fredag den 31.august om morgenen og med opsamling enkelte steder ned gennem Jylland. Turen kommer til at foregå i en 4 stjernet bus og med samme chauffør som i tidligere år.                                                                                                  Når de sidste er kommet om bord i bussen vil der blive serveret morgenkaffe med rundstykker, og måske en lille en.                                                                                                        Når chaufføren skal have en af sine lovmæssige pauser omkring middagstid, vil der blive opstillet et bord uden for bussen, her fremtryller vor chauffør Torben en meget fin og god frokost.                                                                                                                                                      Hvis ellers trafikken ned igennem Tyskland glider som forventet, og uden for mange trafikpropper vil der blive tid til at besøge en frøhanden m/m inden vi når vort Hotel.        Vi vil ankomme til hotellet hen under aften, og efter vi har fået nøglerne til vore værelser, serveres der aftensmad som består af en buffet, hvorefter resten af aftenen er til social samvær.

Lørdag morgen starter med morgenmad, herefter tager vi på tur til 5 – 6 opdrættere. Omkring frokosttid fremtryller Torben igen et frokostbord til os. Tilbage til hotellet hen under aften hvor vi igen får serveret buffet, og derefter igen social hygge.                                 Søndag morgen starter igen med morgenmad, herefter går turen tilbage til Danmark, måske via en importør eller fuglehandel, hvis der kan laves aftale med en sådan, vi må jo tænke på at det er søndag. Igen omkring frokosttid vil Torben igen stille sit frokostbord op. Tidspunkt for start og hvor opsamling vil foregå samt tidspunkt for hjemkomst vil følge senere.                                                                                                                                                          Et af foreningens medlemmer, Aldert Westman, Nieuwlande, Holland, som er dansktalende, vil tilrettelægger turen for os og følge os som guide og tolk i et område vi ikke tidligere har besøgt.,                                                                                                                Prisen for hele turen er kun kr. 2100,- ved minimum 30 personer, eksklusive drikkevarer. Der opkræves tillæg for enkelt værelse på kr. 400,-

Beløbet kan overføres eller indbetales til L.A.P.´s bankkonto i Nordea,   Regnr. 5667 kontonr. 0564879053. 

UDLANDET                                                                                                                                 IBAN: – DK 2520000564879053                                                                                     NORDES BIC (Swift) NDEADKKK.                                                                               Silkeborg afdeling, Vestergade 13 8600 Silkeborg. 

 

Bestyrelsen.

 

 

 

 

Udgivet i Ikke kategoriseret, Ture til udlandet | Skriv en kommentar