Australske Parakitter Q-T

Rock Pepler Parakit

Rødskuldret Græsparakit

Rødskuldret Græsparakit 1,0
Rødskuldret Græsparakit 0,1
Rødskuldret Græsparakit

Rødbryster Græsparakit

Rødbrystet Græsparakit 1,0
Rødbryster Græsparakit

Rødkappat Parakit

Rødkappet Parakit 1,0
Rødkappet 0,1

Rødvinget Parakit

Rødvinget Parakit
Rødvinget Parakit.

Rosella

Blå Rosella

Blå Rosella Parakit
Blåkindet Blå Rosella

Gul Rosella

Gul Rosella
Gul Rosella Parakit

Sangparakitter

Rødrygget Sangparakit

Sangparakit
Sangparakitter 1,1
Sangparakitter

Svaleparakit

Svaleparakitter

Stanley Parakit

Stanley Parakit
Blå Pennant Parakit

Parakit

Twenty Eight Parakit