Bekendtgørelse om transport af dyr

Bekendtgørelse om transport af dyr

I medfør af § 16 i lov nr. 256 af 27. maj 1950 om værn for dyr fastsættes følgende:

§ 1. Reglerne i denne bekendtgørelse finder anvendelse på transport her i landet af levende pattedyr og fugle, når dyrene transporteres over en afstand af højest 50 km regnet fra begyndelsen af transporten til bestemmelsesstedet. Reglerne finder dog anvendelse uanset afstand ved transport af dyr i ikke-kommercielt øjemed og af enkeltdyr ledsaget af en fysisk person, der er ansvarlig for dyret under transporten, samt ved transport af selskabsdyr, som ledsager deres ejer på privat rejse, og ved transport af dyr i landbrugskøretøjer eller i egne transportmidler, som foretages af opdrætteren eller opfederen, når forholdene nødvendiggør sæsonbetonet græsningsskifte for visse dyrearter, i ikke-erhvervsmæssigt øjemed

Transport af fugle.

A. Fjerkræ og andre fugle.

     § 7. Fjerkræ skal transporteres i kasser, bure eller kurve med tæt bund og af en sådan størrelse, at dyrene kan bevæge sig mellem hinanden og stå oprejst uden at berøre låget med ryggen. Ved transport af længere varighed end 12 timer skal dyrene dog kunne stå oprejst uden at berøre låget med hovedet. Mindst to af kassens sider, eventuelt en af disse og låget, skal være forsynet med trådnet, tremmer eller ventilationsåbninger, således at en rigelig luftcirkulation er sikret under transporten, uden at dyrets hoved eller ben kan passere åbningerne. Kasserne (kurvene) må ikke stables således, at den fornødne luftcirkulation hindres.                                                                                                                                   Stk. 2. I hver kasse, bur eller kurv skal der enten være en passende mængde vandholdigt foder, i almindelighed rå, overskårne rodfrugter, eller en fast anbragt drikkekumme med vand samt en fast anbragt ædekumme med foder. Dette gælder dog ikke                                                                                             a. ved transporter af indtil 12 timers varighed                                                           b. ved transporter af indtil 24 timers varighed af daggamle kyllinger (herunder kalkunkyllinger) og daggamle gæslinger og ællinger, når transporten er sluttet senest 72 timer efter klækningen.

     § 8. Transport af andre fugle skal foregå under iagttagelse af reglerne i § 7 med de ændringer, der følger af de pågældende fugles art og natur.

FUGLE

Rejse fra Danmark

 

For selskabsfugle gælder helt særlige regler, og ikke ret mange lande har de samme regler. Desuden kan der være tale om fugle opført på Washingtonkonventionens Liste I, som kræver CITES papirer. Det er Skov- og Naturstyrelsens ansvarsområde.  LINK. Så du kan ikke under nogen omstændigheder tage så meget som en gråspurv med nogen steder uden et grundigt check af modtagerlandets regler. LINK. Og fuglen skal altid være personledsaget. Reglerne for udførsel til lande uden for EU er anderledes end til EU lande.

Rejse til Danmark

Der foreligger endnu ikke fælles EU-regler for privat rejse med fugle fra et EU-land, og der foreligger tilsyneladende ikke så mange krav p.t., bortset fra CITES-kravene og at der midlertidigt kan være forbud mod at flytte fugle p.gr.a. fugleinfluenza. Jeg kan ikke se at der er krav om sundhedscertifikater eller begrænsning på 5 fugle. LINK

 

Du kan som privatperson uden videre tage fugle med hjem til Danmark fra andre EU-lande.

Det gælder dog ikke for fjerkræ (som er høns, kalkuner, perlehøns, ænder, gæs, vagtler, duer, fasaner, agerhøns og strudsefugle der opdrættes eller holdes i fangenskab med henblik på avl, produktion af kød eller konsumæg eller levering af vildt til udsætning).Samme regler gælder hvis du som privatperson vil indføre fugle fra Andorra, Færøerne, Grønland, Island, Kroatien, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz og Vatikanstaten.Fuglen skal altid være ledsaget af en person på rejsen (citat fra styrelsens hjemmeside)

 

Dette indlæg blev udgivet i Transport af fugle. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *