Velkommen til L.A.P.’s hjemmeside!

2-DSC08764LAP’s hjemmeside.

Kig ofte forbi  og se hvad der sker i LAP!

 

 

 

Udgivet i Hjemmesiden | Skriv en kommentar

Landsforeningen Australske Parakitter har tilrettelagt en tur til Holland

HOLLAND

Landsforeningen Australske Parakitter har tilrettelagt en tur til Holland i dagene 2 – 4. september med start i Aarhus fredag den 2. morgen og med opsamling enkelte steder ned gennem Jylland. Turen kommer til at foregå i en 4 stjernet bus og med samme chauffør som i 2012 og 2014.                                                                                                                                                 Når de sidste er kommet ombord i bussen vil der blive severet morgenkaffe med rundstykker, og måske en lille en.                                                                                                                          Når chaufføren skal have en af sine lovmæsige pauser omkring middagstid vil der blive opstillet et bord uden for bussen, her fremtryller chauffør Torben en meget fin og god frokost.                                                                                                                                                                       Hvis ellers trafikken ned igennem Tyskland glider som forventet, og uden for mange trafikpropper vil der blive tid til at besøge en frøhanden m/m inden vi når                                   hotel Mercure i Zwolle, samme hotel som i 2014.                                                                                     Vi vil ankomme til hotellet hen under aften, og efter vi har fået nøglerne til vore værelser, serveres der aftensmad som består af en buffet, hvorefter resten af aftenen er til social samværd.                                                                                                                                                                  Lørdag morgen starter med morgenmad, herefter tager vi på tur til 5 – 6 opdrættere                som alle ligger i Zwolle – Nieulande området. Omkring frokosttid fremtryller Torben igen et frokostbord til os. Tilbage til hotellet hen under aften hvor vi denne gang får serverer en menu på tre retter, og derefter igen social hygge.                                                                            Søndag morgen starter igen med morgenmad, herefter går turen tilbage til Danmark, via en importør eller fuglehandel, hvis der kan laves aftale med en sådan, vi må jo tænke på at det er søndag. Igen omkring frokosttid vil Torben igen stille sit frokostbord op.               Tidspunkt for start og hvor opsamling vil foregå samt tidspunkt for hjemkomst vil følge senere.

Et af foreningens medlemmer, Aldert Westman, Holland, som er dansktalende tilrettelægger turen for os og følger os som guide og tolk i området.                                             Prisen for hele turen er kun kr. 2200,- ved minimum 30 personer, eksklusive drikkevarer. Der opkræves tillæg for enkelt værelse på kr. 400,-

Tilmelding til turen skal ske ved at der indbetales et depositum på kr. 500,- pr. person, som er bindende, snarest og dog senest 1. maj. 

Beløbet kan overføres eller indbetales til L.A.P.´s bankkonto i Nordea,

Regnr. 5667 kontonr. 0564879053. 

UDLANDET

IBAN: – DK 2520000564879053

NORDES BIC (Swift) NDEADKKK.

Silkeborg afdeling, Vestergade 13 8600 Silkeborg.

DSC00674

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Kåringsskuet 2016 samt formandsberetning

Kåringsskuet 2016 er nu veloverstået.

Det  var et rigtig godt kåringsskue, hvor 228  Græsparakitter og Australske Parakitter var til bedømmelse.                                                                                                                                           Sammenlignet med  andre år , var der et dejligt  store antal af de Australske Parakitter.

49-DSC09358 55-DSC09383

Formandsberetning 2016

Nu er der gået endnu et år siden vores sidste kåringsskue, og generalforsamling, det er utroligt som tiden flyver af sted.

——————————————————————————————–

Den 25 juni  besøgte bestyrelsen 8 medlemmer på Sjælland.                                                                Vi besøgte

Kjeld Herum i Slagelse,

 Bent Jungmann i Hørsholm

Ove Kolding Knudsen i Espergærde

Helmut Petersen i Fredrikssund

Jimmy Kjær i  Skibby

Trine Leksø i Lejre

Peter Sørensen i Kalunborg

Og  Finn Mortensen i Holbæk

Det var en fantastisk dag hvor vi fik set rigtig mange fine fugle og Voliere, flere steder havde det knebet med nye unger, men jeg har efterfølgende hørt, at det var der rådet bod på. Som altid går tiden alt for hurtig, når vi er ude hos medlemmer, og kunne ønske os meget længere tid de enkelte steder, men det er jo et generelt problem når fuglefolk mødes, Tusinde tak til jer alle for at vi måtte komme og se jeres fine fuglehold, og tak for alt det vi blev bud på alle steder.

Den 22-23 August  var vi 26 medlemmer der deltog i vores sommermøde/grillaften og volieretur

Lørdag startede vi ved ti- tiden hos

Erik Bro i Lystrup

Jørgen Hoffmaister i Tilst

Hans Sørensen i Borum

Hans Lund i Galten

Oluf Schouborg i Galten

Herefter kørte vi til Solsortevej i Århus, og så mit fuglehold. Vi havde slået telt op i haven, der blev grillet og hygget i den smukke sommeraftenen, til omkring midnat .

Søndag morgen startede vi hos

Poul Nielsen  i Ry

Henning Petersen også i Ry

Henrik Lauersen i Låsby.

Ved 13 tiden kørte vi hver til sidt, mange havde jo en lang vej hjem.                                                     Det var en vidunderlig weekend, hvor vi fik set en masse skønne parakitter , og vejret var med os , med høj himmel og sol, begge dage.                                                                                                      Tusinde tak til alle fugleholder for at vi måtte komme og se jeres fugle , og tak for alt det vi blev budt, så som rundstykker, hjemmebag, øl og vand, m.m.

Den 23/1 havde vi medlemsmøde i Århus.

Sneen havde væltet ned hele natten, så der låmellem 5og 10 cm. så det var ikke så spændende for vores 23 medlemmer der havde tilmeldt sig , at skulle ud og kører i , men så godt som alle mødte op.

Michal Falkendorff:  hold foredraget ”Borneo – Sydøstasien i tale og billeder” Det var en fantastisk rejse hvor vi så flotte billeder fra Borenes Jungle til vulkaner og isglesjer på New Zealand og slutlig billeder fra Galabagos øerne.

Herefter fortalte Torsten Østergaard om alle vores Australske Parakitter og om hvor truget mange af de naturfarvede er, for helt at forsvinde, hvis ikke vi gør noget for at bevare dem. Mutationer er populære som aldrig før og det er dem der slår de naturfarvede af pinden. Torsten opfordrede alle fugleholdere til at have et par voliere til rene naturfarvede fugle også selv om mange af dem næsten intet koster.

 LAP , har den lukkede gruppe på Facebook, for foreningens medlemmer. Hvis nogen endnu er kommet med, kan i blot give mig et præg om det, så vil i få en invitation.

Vi er stadig tilknyttet LDF, som associeret medlem og vi er at finde på de grå sider.

Bestyrelsens aktiviteter:

Vi var repræsenteret ved bestyrelsestur til  Sjælland.

Vi var repræsenteret ved  sommermødet.

Vi var repræsenteret ved planmødet sammen med udstillingsudvalget, angående Kåringsskuet.

Vi var repræsenteret ved Medlemsmødet  den 23 Januar

Der er afholdt 4 bestyrelsesmøder.

L.A.P.’s dommere afholder stadig jævnligt møder, hvor de holder sig opdateret om alt det nye der sker på området, og man må jo sige hvad angår mutationer, er det ikke småting der sker. En stor tak til dem.

 

Vores Redaktører Dorthe og Jens gør et rigtig fint stykke arbejde, bladet er sat flot op .  En tak til alle jer der har lavet en artikler til bladet.

Dorthe og Jens mangler altid artikler til bladet, så skriv lidt om jeres fuglehold, eller ferieture, og send det til dem.

Tove Hansen , laver forsat et stor arbejde  med at pakke og sende vores medlemsblad ud.

Vores Hjemmeside er forsat godt besøgt, jeg har i lægerne tid haft  problemer med at sætte nye billeder ind,det er nu løst er der er igen nye biller sat ind..

Højdepunktet i vores forening er jo som altid vores årlige Kåringsskue. Det er en fornøjelse at se alle de flotte fugle der sidder derinde, der er virkelig noget at avle på. En stor tak til alle jer, der har udstillet jeres fugle.

Udstillingsudvalg, dommere, bestyrelse og mange af vores medlemmer har gjort et kæmpe arbejde i de her 3 dage for at få udstillingen op at stå, tusinde tak til jer alle.

Jeg vil sige en særlig tak til Henning , Poul og Torsten, for deres store arbejde med at holde styr på vores standartbeskrivelser, og trykning heraf.

Johan Klostermann vil jeg også sige tak til for de fine billeder han tager af vores fugle.

Vores hustruer er som altid en kæmpe hjælp for os, uden dem ville det være svært at få det hele til at klappe, tusind tak til jer.

 

 Sluttelig vil jeg sige tak til bestyrelsen for et godt samarbejde i 2015

61-DSC09395

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udgivet i Ikke kategoriseret, Kåringsskue | Skriv en kommentar


                                                      2-DSC06476

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Medlemsmøde den 23 /1 -2016

Så har vi holdt det årlige medlemsmøde i Århus, der var fin opbakning til mødet. Michael Falkendorff fortalte og viste billeder fra hans rejse til Borneo og sydøst-asien og ned til              NewZeland  , en fantastisk rejse med flotte billeder.                                                                   Torsten Fortalte om normalfarvede, kontra Mutationer, og hvor mutationer er ved at overtage markedet  fuldstændig ,så de rene naturfarvede mere og mere forsvinder og uddø-er, hvis ikke vi,´som fugle folk tager os sammen og sætter et par voliere af til de rene naturfugle.

Se referatet i næste medlemsblad1-DSC09132

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Bekendtgørelse om transport af dyr

Bekendtgørelse om transport af dyr

I medfør af § 16 i lov nr. 256 af 27. maj 1950 om værn for dyr fastsættes følgende:

§ 1. Reglerne i denne bekendtgørelse finder anvendelse på transport her i landet af levende pattedyr og fugle, når dyrene transporteres over en afstand af højest 50 km regnet fra begyndelsen af transporten til bestemmelsesstedet. Reglerne finder dog anvendelse uanset afstand ved transport af dyr i ikke-kommercielt øjemed og af enkeltdyr ledsaget af en fysisk person, der er ansvarlig for dyret under transporten, samt ved transport af selskabsdyr, som ledsager deres ejer på privat rejse, og ved transport af dyr i landbrugskøretøjer eller i egne transportmidler, som foretages af opdrætteren eller opfederen, når forholdene nødvendiggør sæsonbetonet græsningsskifte for visse dyrearter, i ikke-erhvervsmæssigt øjemed

Transport af fugle.

A. Fjerkræ og andre fugle.

     § 7. Fjerkræ skal transporteres i kasser, bure eller kurve med tæt bund og af en sådan størrelse, at dyrene kan bevæge sig mellem hinanden og stå oprejst uden at berøre låget med ryggen. Ved transport af længere varighed end 12 timer skal dyrene dog kunne stå oprejst uden at berøre låget med hovedet. Mindst to af kassens sider, eventuelt en af disse og låget, skal være forsynet med trådnet, tremmer eller ventilationsåbninger, således at en rigelig luftcirkulation er sikret under transporten, uden at dyrets hoved eller ben kan passere åbningerne. Kasserne (kurvene) må ikke stables således, at den fornødne luftcirkulation hindres.                                                                                                                                   Stk. 2. I hver kasse, bur eller kurv skal der enten være en passende mængde vandholdigt foder, i almindelighed rå, overskårne rodfrugter, eller en fast anbragt drikkekumme med vand samt en fast anbragt ædekumme med foder. Dette gælder dog ikke                                                                                             a. ved transporter af indtil 12 timers varighed                                                           b. ved transporter af indtil 24 timers varighed af daggamle kyllinger (herunder kalkunkyllinger) og daggamle gæslinger og ællinger, når transporten er sluttet senest 72 timer efter klækningen.

     § 8. Transport af andre fugle skal foregå under iagttagelse af reglerne i § 7 med de ændringer, der følger af de pågældende fugles art og natur.

FUGLE

Rejse fra Danmark

 

For selskabsfugle gælder helt særlige regler, og ikke ret mange lande har de samme regler. Desuden kan der være tale om fugle opført på Washingtonkonventionens Liste I, som kræver CITES papirer. Det er Skov- og Naturstyrelsens ansvarsområde.  LINK. Så du kan ikke under nogen omstændigheder tage så meget som en gråspurv med nogen steder uden et grundigt check af modtagerlandets regler. LINK. Og fuglen skal altid være personledsaget. Reglerne for udførsel til lande uden for EU er anderledes end til EU lande.

Rejse til Danmark

Der foreligger endnu ikke fælles EU-regler for privat rejse med fugle fra et EU-land, og der foreligger tilsyneladende ikke så mange krav p.t., bortset fra CITES-kravene og at der midlertidigt kan være forbud mod at flytte fugle p.gr.a. fugleinfluenza. Jeg kan ikke se at der er krav om sundhedscertifikater eller begrænsning på 5 fugle. LINK

 

Du kan som privatperson uden videre tage fugle med hjem til Danmark fra andre EU-lande.

Det gælder dog ikke for fjerkræ (som er høns, kalkuner, perlehøns, ænder, gæs, vagtler, duer, fasaner, agerhøns og strudsefugle der opdrættes eller holdes i fangenskab med henblik på avl, produktion af kød eller konsumæg eller levering af vildt til udsætning).Samme regler gælder hvis du som privatperson vil indføre fugle fra Andorra, Færøerne, Grønland, Island, Kroatien, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz og Vatikanstaten.Fuglen skal altid være ledsaget af en person på rejsen (citat fra styrelsens hjemmeside)

 

Udgivet i Transport af fugle | Skriv en kommentar

Aktiviteter i foråret 2016

23 Januar 2016 Medlemsmøde.

23 Januar 2016 Bestyrelsesmøde.

6 februar 2016  Dommermøde i Ribe.

4-5  marts  2016  Opstilling af materiel,  bedømmelse af fugle .

6 marts 2016  Kåringskue samt generalforsamling.

Udgivet i Aktiviteter | 2 kommentarer

Medlemsmøde i Århus , Lørdag den 23 Januar 2016 kl. 10.00

Der afholdes medlemsmøde på Vorregårds Alle’  115,  8200 Århus N.                  Lørdag den 23 januar kl.10

Dagens Program:  

fra kl. 10,00 – 10,30 bliver der serveret kaffe med rundstykker.

Fra kl. 10,30 – 12,30 får vi besøg af  Michael Falkendorf                                      med Foredrag om ”Bornoe”  Sydøstasien 

Michael Falkendorf   skriver: Jeg glæder mig til at tage jer med en tur til Sysøstasien for at se på den meget forskelligartede natur – lige fra Borneos jungle til gletsjer i New Zealand. – Og der kommer nok lidt kultur med også, for den har jo som bekendt ændret en del på naturen.  Vi flyver fluks til den malaysiske del af Borneo i nord. Vi skal op på Sydøstasiens højeste bjerg og ned i Sandakans jungle og se orangutang, vilde elefanter og næsehornsfugle.  Herfra tager vi til New Zealand fra Nordøen til Sydøen, tager på vulkanvandring, ser hvaler, svømmer med delfiner og går en tur på Fox Glacier, der ligger lige ved siden af en skov af 6m høje bregner. Vi skal også lige se fjordlandet og bl.a. kea og kiwi.  Vi suser nordpå igen til Singapore Bird Zoo, som næsten er på størrelse med Københavns, men udelukkende med fugle.                                                                                                  Turen ender i Filippinerne, på Mindanao, hvor vi bl.a. skal se, hvordan man får kokosnødder ned. Og der bliver nok også plads til en god historie om en dame og en date.  Hele turen varer ca. 1½ time med masser af billeder.

Vi ses.                                                                                                                                                                                    De bedste hilsener                                                                                                                                                Michael Falkendorf

kl.12.45 – 13.30 er der frokost, hvor der bliver serveret 2 stykker godt smørebrød.

Fra  kl. 30.30 – ca.15.30 Torsten Østergaard med fordraget, opdræt af Græsparakitter, normalfarvet kontra mutationer.

Mødet er ikke kun for foreningens  medlemmer, så hvis du har en eller flere gode fuglevenner med interesse for australske parakitter er du velkommen til at tage dem med.

Der er tilmelding til mødet, idet der skal gøres indkøb, af bla. smørebrød.

Tilmelding skal ske til phenningp@gefiber.dk  eller Henning Pedersen, tlfefon 21971298, senest onsdag den 20 Januar.

L.A.P. vil være vært ved kaffe og rundstykker samt øl og vand til frokost, men der vil blive opkrævet for smørebrødet.

Efterhånden som tilmeldingerne indløber, vil navn og by blive lagt ind her på hjemmesiden for evt. samkørsel.

vel mødt.                                                                                                                                                                bestyrelsen

Bornoe

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

 

Glædelig Jul

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Sommermødet den 22-23 August. 2015

Det blev en fantastisk weekend, vi var 26 medlemmer, der fik set rigtig mange flotte fugle  både lørdag og Søndag.                                                                                                                                     Lørdag aften blev grillen tændt på Solsortevej  i Århus , vi fik noget pragtfuld grillmad, og hyggede  til langt ud på aftenen. Se det store  referatet i næste medlemsblad.

Per Andersen3-DSC08846

 

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Bestyrelsestur til Sjælland den 25 Juni 2015

Det var en  fantastisk tur vi havde  til  8 medlemmer på Sjælland . Vi så mange  fine fugle og flotte voliereanlæg. Se referatet i  vores medlemsblad  til august.                                                    Per Andersen

5-DSC06524

 

Udgivet i Bestyrelsestur til medlemmer | Skriv en kommentar